HEMUBO

specialist in renoveren en onderhouden van vastgoed

Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten. De focus ligt hierbij op het leveren van klantwaarde, wat in elke situatie een andere invulling kan krijgen. Vanuit dit oogpunt heeft Hemubo sinds begin jaren zeventig een organische groei meegemaakt waarbij de invulling van de klantvraag heeft geleid tot de multidisciplinaire structuur van het bedrijf.

Haar platte organisatie en de korte lijnen maakt Hemubo een flexibele organisatie welke met circa 550 medewerkers – en aangevuld met haar vaste ketenpartners, invulling blijft geven aan de groei en ontwikkel ambitie. Met haar tien werkmaatschappijen -gespecialiseerd in bouwkunde, service & mutatie, schilderwerk, asbestsanering en in installatie-, beton en geveltechniek – heeft Hemubo alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren. Sinds de overname van nieuwbouwaannemer Hillen & Roosen in september 2017 zijn wij in staat onze opdrachtgevers van dienst te zijn van nieuwbouw tot sloop.

De continu veranderende markt vraagt om nieuwe doelen en een nieuwe visie om onze ambities te realiseren. Ons motto hierbij is: ‘Constante verandering’. Lees verder om meer te weten te komen over onze gedachte achter dit motto en onze kernwaarden!

In het nieuws
Hemubo is specialist in de sectoren
Onze spraakmakende projecten
Vogelbuurt
Vogelbuurt

Vogelbuurt Midden in Amsterdam Noord ligt de historische Vogelbuurt, vol met karakteristieke bouw uit het begin van de 20ste eeuw. Hemubo heeft in opdracht van Rochdale door de gehele buurt groot onderhoud en energetische verbeteringen doorgevoerd. Dit betrof het vervangen van alle gevelkozijnen en voorzien van HR++glas, de voordeuren vervangen, mechanische ventilatievoorzieningen met CO2 en…

Nocturnestraat
Nocturnestraat

Nocturnestraat In Den Haag, in een bosrijk gebied vlak bij het strand, ligt het stadsdeel ‘Loosduinen’. Hier hebben wij in opdracht van Staedion 40 woningen in de Nocturnestraat, Ockenburghstraat en Sonatinestraat gerenoveerd. De Nocturnestraat in Den Haag is flink onder handen genomen. Er zijn 40 woningen gerenoveerd waardoor de woningen er weer als nieuw uit…

Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.
ACA

Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.

Renovatie van 133 woningen van het complex aan de Goeman Borgesiusstraat en omstreken in Bos en Lommer in opdracht van Stadgenoot.
GOEMAN BORGESIUS

Renovatie van 133 woningen van het complex aan de Goeman Borgesiusstraat en omstreken in Bos en Lommer in opdracht van Stadgenoot.

Werken bij hemubo

Onze medewerkers zijn het ‘menselijk kapitaal’

De medewerkers zijn het ‘menselijk kapitaal’ van Hemubo. Hun kwaliteiten maken de marktpositie van Hemubo sterk en de kwaliteit van haar projecten en producten goed. Zij zorgen ervoor dat Hemubo het rendement verder kan verhogen. Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel. Hemubo streeft naar een open bedrijfscultuur en een positieve sfeer. Hier voelen de meest uiteenlopende talenten en karakters zich thuis en krijgt talent alle kans. De verantwoordelijkheid ligt daar waar die hoort te liggen: bij de medewerker. Dat werkt prettig en goed en draagt bij aan een positief werkklimaat: hierdoor halen medewerkers energie en voldoening uit hun werk. Talentvolle, ambitieuze medewerkers die kunnen bijdragen aan de groei en winstgevendheid van de bedrijven en projecten van Hemubo zijn van harte welkom!

Een greep uit de vacatures
Meer over Hemubo

Innovatie

Hemubo heeft veel ervaring met het renoveren, onderhouden en energetisch verbeteren van zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen. Naast deze ruime ervaring zijn wij ook altijd bezig met het verbeteren en optimaliseren van de werkzaamheden, uitvoeringsoplossingen en onze werkprocessen. Innoveren is niet los te denken van onze werkwijze. Hiervoor hebben wij de afdeling Conceptontwikkeling opgericht. Dit team zet zich in om samen met al onze disciplines te blijven innoveren. Zo ontwikkelden wij reeds de ’Badkamer-in-één-dag’ en de nieuwe gevelelementen voor de ACA te Utrecht.

Duurzaam bouwen

Eén van de kernwaarden van Hemubo is duurzaam bouwen. Wij sturen niet alleen op labels; maar ook op de reducering van CO2-uitstoot. De oplossing ligt in het vastgoed én de verduurzaming van elektra- en warmtenetten. In het ene project kiezen wij daarom voor een all-electric oplossing, terwijl in het andere verduurzaming van het warmtenet meer oplevert. Aan de hand van de door ons ontwikkelde ‘Roadmap naar CO2-neutraal’ worden per project specifieke maatregelen vastgesteld. Gekozen maatregelen zijn altijd ‘no-regret’, ontwikkeld vanuit een integrale visie. Eventueel met een gefaseerde aanpak.

Bewoonde staat

Hemubo stelt al jarenlang de bewonerstevredenheid als één van de belangrijkste doelen bij onze werkzaamheden. Het merendeel van onze werkzaamheden vindt namelijk plaats in bewoonde staat. Bewonerstevredenheid is daarmee één van de maatstaven voor het succes van een project, want het reflecteert onze betrouwbaarheid, de geleverde kwaliteit en onze omgangsvormen. Onze eigen bewonerscoördinatoren zijn daarom onmisbaar vooraf, tijdens en na de uitvoering. Onze afdeling Bewonerszaken zet zich met 12 bewonerscoördinatoren continu in voor tevreden bewoners. Het motto van Hemubo is dan ook ‘Wij zijn bij de bewoners te gast’.

Totaaladvies

Hemubo heeft alle benodigde kennis en disciplines onder één dak om volledige onderhouds- en renovatieprojecten te ontwikkelen, voor te bereiden en uit te voeren. Onze verschillende disciplines vormen één integraal team en worden aangevuld met de kennis van onze vaste ketenpartners. Hemubo ontwikkelt sámen met haar opdrachtgevers en voegt op deze wijze haar kennis en vernieuwingen uit de markt toe. Wij kunnen zo een totaaladvies presenteren, getoetst aan de mogelijkheden binnen de organisatie. Samenwerking en kennisdeling vormt de kern van ons bedrijf.