MEDIAPARK

In het voorjaar van 2017 heeft in opdracht van Media Park Enterprise BV onder begeleiding van Stone 22 een aanbesteding plaatsgevonden voor het herstel van de betonnen gevelelementen van het Mediacentrum op het Mediapark in Hilversum. Het gebouw is uit midden jaren zeventig van de vorige eeuw en de betonnen gevelelementen bestaan uit omlopen voor het wassen van de ramen. Ze zijn geprefabriceerd en voorzien van Travertin natuursteen beplating.

Geluidsmetingen
De te herstellen schade betrof omvangrijke afgedrukte betondekking als gevolg van wapeningscorrosie. Het lag in de bedoeling om de optredende schade op een traditionele wijze te herstellen waarbij de aangetaste wapening zou worden vrijgehakt, ontroest en met een betonreparatiemortel omhuld. Tijdens de voorbereiding heeft Hemubo Betontechniek voor het verkrijgen van de nodige vergunningen geluidsmetingen uitgevoerd aan de hand van hakproeven. Behalve dat de naastgelegen wijk daar last van kon hebben bleek ook dat hakgeluid doordrong in de in het Mediacentrum gelegen studio van Euro en Ziggo sport. Ook kwam er uit de hakproeven naar voren dat op plekken waar nog geen schade aan het oppervlak zichtbaar was corrosie van het wapeningsstaal optrad.

Oorzaak van de schade
De oorzaak van de schade was een verhoogd chloride percentage in combinatie met het carbonateren van beton. Chloride werd in het verleden aan beton toegevoegd om de uitharding sneller te laten verlopen en carbonateren is de indringing van koolzuur uit de buitenlucht in het beton. Hierdoor verzuurt het beton en kan het wapeningsstaal gaan roesten. Ook komt de aan het cementsteen gebonden chloride vrij. De combinatie hiervan heeft de schade van deze omvang veroorzaakt.

Andere aanpak
De combinatie van het uitzendschema van de sport, geluidsoverlast, en de hoeveelheid schade vroegen om een andere aanpak. Hemubo Betontechniek heeft toen een ontwerp opgesteld voor een kathodische bescherming. Het toegepaste systeem heeft een verwachte levensduur van meer dan 10 jaar en wordt jaarlijks gecontroleerd en gerapporteerd. Hierdoor kan een garantie worden afgegeven op het uitblijven van betonschade. Dit is een schoolvoorbeeld van een uitdagend project waar in goed overleg tussen Hemubo Betontechniek en de opdrachtgever kan worden gekomen tot een optimaal technisch en uitvoeringsresultaat.

Specificaties

Projectnaam:
Mediapark

Locatie:
Hilversum

Opdrachtgever:
Mediapark Entrerprise BV

Omvang:
n.v.t.

Start / oplevering:
?


Geef een reactie