Mulder Schilders

Onderscheidend specialist

Mulder Schilders is een kwaliteitsschildersbedrijf met een potentieel van circa 80 vakmensen. Het bedrijf onderscheidt zich in schilderwerk dat vraagt om een specialistische en detaillistische aanpak. Dit komt vooral tot uiting bij projecten met veel verschillende bouwkundige elementen, combinaties van woningen, winkelruimtes, kantoren en verkeersruimtes. Bij dergelijke projecten is flexibiliteit en communicatie een eerste vereiste. Mulder Schilders wordt dan ook graag in een vroeg stadium betrokken bij onder­houds­plannen. Want dan is goede communicatie tijdens de werkzaamheden vanzelfsprekend met alle betrokken partijen. Dit voorkomt vertraging door onduidelijkheid.

“Mulder Schilders onderscheidt zich in schilderwerk dat vraagt om een specialistische en detaillistische aanpak.”

Resultaatgericht samenwerken (RGS)

Mulder Schilders is een koploper op het gebied van prestatiegericht en resultaatgericht vastgoed­onderhoud. Deze werkwijze richt zich niet alleen op schilderwerk, maar op de totale bescherming en instandhouding van de bouwdelen. De exploi­­-ta­tie­doelstelling bepaalt de onderhoudsmethode. Meerjarige afspraken worden vast­gelegd in een resultaatverplichting die op elk moment objectief meetbaar is (ISO- en NEN-normering). Door periodieke metingen ontstaat een conditiebewaking.

Hierdoor kunnen projecten goed gevolgd worden en worden – vaak kostbare – verrassingen voorkomen. Met RGS kunnen besparingen oplopen tot 25% ten opzichte van de kosten bij traditioneel onderhoud (bron: OnderhoudNL).

De belangrijkste voordelen van RGS:
• optimale instandhouding van het vastgoed;
• budgetzekerheid;
• besparing op onderhoudskosten.

Houten gevelelementen in stand houden

Houtrotherstel is een moeilijk te begroten post binnen het planmatig onderhoud. Als vervanging van bestaande kozijnen en ramen niet meer van toepassing is, is er naast het economische voordeel milieuwinst te behalen. Daarom pakt Mulder Schilders houtrot aan conform de eisen van het KOMO procescertificaat BRL 5026: ‘in stand houden van houten gevelelementen’. Voor het in stand houden van houten gevelelementen is het beheersen van kwaliteit in processen van groot belang, met name in de uitvoering. Opdrachtgever en opdrachtnemer beperken met behulp van de BRL 5026-methodiek de risico’s wat betreft budget, houtrot, verfgebreken en functionaliteit. De kwaliteit en de te leveren prestatie worden hierdoor objectief aantoonbaar.

Onze spraakmakende projecten
Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.
ARCADIA

Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.