ARCADIA

Arcadia is een verzorgingshuis uit de jaren zestig en huisvest ruim 150 ouderen. De veranderende vraag naar zorghuisvesting heeft Habion voor de uitdaging gesteld om het complex te herontwikkelen. De klassieke kamers worden omgebouwd naar zelfstandige 2-kamer appartementen. Dit ging gepaard met plaatsing van nieuw keukens, uitbreiding van badkamers, aanleg van nieuwe elektrische installaties en verbetering van de ventilatiesystemen.

Habion heeft er voor gekozen om een partner te zoeken voor de vorming van een bouwteam. Niet op zijn minst omdat een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd terwijl zich elders in het gebouw bewoners bevinden. “Dat vraagt een partij die weet hoe om te gaan met kwetsbare bewoners.” Aldus Paul van der Woude van Habion. “Het ging ons niet alleen om de laagste prijs, maar ook om het beste plan. Binnen de samenwerking zijn ook diverse taken naar Hemubo overgeheveld, zoals de aanvraag van de omgevingsvergunningen en het nieuwe huisnummerplan.

Voor de derde en tevens laatste fase van de werkzaamheden is door de architecten van Hemubo een ontwerp opgesteld voor de hoofdentree en de algemene ruimtes. Uitgangspunten hierbinnen waren de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gebouw en een fijn gevoel van thuiskomen.

Specificaties

Projectnaam:
Arcadia

Locatie:
Rotterdam

Opdrachtgever:
Habion

Omvang:
119 woningen

Start / oplevering:
Sept. 2014 – April 2017


Geef een reactie