Bewonerszaken

Wij zijn bij bewoners te gast

Wij voeren 80% van onze projecten uit in bewoonde staat. Wij beschikken daarom over een eigen afdeling Bewonerszaken die zich met meer dan 20 bewonerscoördinatoren continu inzet voor tevreden bewoners. Helder en concreet communiceren en persoonlijk contact zijn voor ons de basis. Per project zetten wij daarom één (of meerdere) bewonerscoördinator(en) in die gedurende de voorbereidings-, uitvoerings- en nazorgfase intensief onderdeel uitmaakt van het projectteam. Bewonerscoördinatoren zijn bij Hemubo zélf in dienst, omdat het belangrijk is dat deze ‘hart voor het project’ hebben.

Hemubo vindt het belangrijk dat bewoners weten waar zij aan toe zijn, met name bij renovatie en onderhoud in en om de woning is dit van groot belang. Hemubo gelooft in communicatie op maat en bekijkt per project welke vormen van communicatie en bewonersbegeleiding het beste passen. Dit kan inhouden dat de opnames in de avonduren worden uitgevoerd als de bewoners allemaal veel aan het werk zijn. Maar ook dat bewoners betrokken worden bij het maken van een Lean-communicatieplanning. Hemubo past verschillende vormen van communicatie toe, zoals het inzetten van social media, intensieve bewonersbegeleiding of het vertalen of visualiseren van informatie om het laagdrempeliger te maken.

“Onze eigen afdeling Bewonerszaken zet zich dagelijks in voor tevreden bewoners!”

Bewonerscoördinatoren

Het merendeel van de werkzaamheden die Hemubo uitvoert vindt plaats in bewoonde staat. Per project wordt bepaald hoe de overlast, die helaas onvermijdelijk is, tot een minimum beperken kan worden. Het motto van Hemubo is dan ook ‘Wij zijn bij de bewoners te gast’.

De bewonerscoördinatoren spelen een belangrijke rol in de communicatie met de bewoners. Zij vormen de spil tussen de bewoners, de corporatie en de uitvoerder. Bewoners kunnen bij hen terecht voor vragen, klachten maar vaak ook gewoon om even een praatje te maken. Zij weten altijd goed wat er speelt bij een project, maar weten ook goed waar de bewoners behoefte aan hebben. Deze bewonerscoördinatoren zijn bij Hemubo zélf in dienst, omdat het belangrijk is dat deze ‘hart voor het project’ hebben.

Omwille van het continu bijsturen en perfectioneren van de organisatie voert Hemubo regelmatig bewonerstevredenheidsonderzoeken uit. Een goede omgang met bewoners is een van de speerpunten. Gemiddeld scoorde Hemubo over de afgelopen elf jaar een 8,2, de ambitie is om dit jaar een 8,5 te scoren.

Participatie

Een belangrijk element in de voorbereidingsfase is het behalen van 70% akkoord onder de bewoners. Hierbij speelt de afdeling Bewonerszaken een belangrijke rol. Zij doen alles wat nodig is om de bewoners te enthousiasmeren of maken de koppeling met sociale initiatieven waarbij buren met elkaar in contact komen en elkaar motiveren om de wijk nog meer te verbeteren. Om het draagvlak onder bewoners te vergroten en eventuele weerstand te verkleinen, organiseren wij onder andere bewonersbijeenkomsten en gaan onze uitvoerder en bewonerscoördinator persoonlijk langs de bewoners om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Tijdens dit bezoek worden afspraken met de bewoners vastgelegd en bijzonderheden genoteerd. Tevens maken wij vaak gebruik van een proefwoning. Daar vertellen wij over de plannen, kunnen bewoners vragen stellen en halen wij direct zoveel mogelijk draagvlak op. In de afgelopen vier jaar hebben wij bij alle projecten, waarbij wij verantwoordelijk waren voor het behalen van de 70% participatie, deze eis gehaald.

Overlastbeperking

Hemubo probeert altijd verder te gaan in het bieden van een zo comfortabel mogelijke uitvoeringsperiode. Ten eerste worden de werkzaamheden, door middel van Lean plannen,  ‘per woning’ en op uurniveau ingepland, dat wil zeggen: het aantal dagen dat er actief verbouwd wordt in een woning wordt tot een minimum beperkt door de verschillende werkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De overlast die veroorzaakt wordt, proberen wij altijd tot een minimum te beperken. Daarbij werken wij altijd zo geluidsarm en stofvrij als mogelijk, dekken wij de werkgebieden, looppaden en meubels af alvorens wij aan het werk gaan en zorgen wij dat onze werkplekken aan het einde van de dag opgeruimd en bezemschoon zijn. De overlast wordt duidelijk met de bewoners gecommuniceerd, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Wanneer nodig biedt Hemubo noodvoorzieningen op maat. Dit kan vorm krijgen door een klusteam welke hand-en-span diensten verzorgt maar ook door het inrichten van ‘Hotelwoningen’ waarbij bewoners enkel hun koffer hoeven in te pakken en hun intrede kunnen doen in een luxueus uitgevoerde woning.

Onze spraakmakende projecten