Over HEMUBO

een multidisciplinaire organisatie

Hemubo is een multidisciplinaire organisatie, gericht op het strategisch renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten. De focus ligt hierbij op het leveren van klantwaarde, wat in elke situatie een andere invulling kan krijgen. Vanuit dit oogpunt heeft Hemubo sinds begin jaren zeventig een organische groei meegemaakt waarbij de invulling van de klantvraag heeft geleid tot de multidisciplinaire structuur van het bedrijf.

Haar platte organisatie en de korte lijnen maakt Hemubo wel een flexibel organisatie welke met circa 500 medewerkers – en aangevuld met haar vaste ketenpartners, invulling blijft geven aan de groei en ontwikkel ambitie. Met haar tien werkmaatschappijen -gespecialiseerd in bouwkunde, schilderwerk, asbestsanering en in installatie-, beton en geveltechniek – heeft Hemubo alle kennis in huis om projecten geheel zelf uit te voeren.

Hemubo is van mening dat mensen het meest waardevolle bezit zijn. En juist deze mensen zorgen ervoor dat Hemubo continu innoveert. Opleidingen op zowel het gebied van vak specialisme als cultuur staan dan ook hoog in het vaandel. Zodoende beschikt zij niet alleen over specialistische kennis op het gebied van techniek, maar ook haar bewonersbegeleiders, energetisch adviseurs, architecten, co-makingsadviseurs, vastgoedrekenaars en RGS adviseurs zijn slecht een kleine greep van wat Hemubo te bieden heeft. Deze innovatieve  en coöperatieve kracht maakt het mogelijk om gezamenlijk met opdracht­gevers steeds die oplossing te bieden waar de situatie om vraagt.

“Onze innovatieve  en coöperatieve kracht maakt het mogelijk om gezamenlijk met opdracht­gevers steeds die oplossing te bieden waar de situatie om vraagt”

Hemubo is specialist in de sectoren

Visie

Door ons multidisciplinaire karakter vormt samenwerking en kennisdeling de kern van ons bedrijf. Zowel onze interne samenwerking tussen de medewerkers van Hemubo als de externe samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers en fabrikanten dienen daarom continu te worden verbeterd. Alleen sámen maken we steeds weer projecten waar we trots op kunnen zijn.

Hemubo staat daarom voor ‘Constante Verandering’ waarbij wij meebewegen met een continu veranderende markt. De wijze waarop wij als organisatie in staat zijn in te spelen op deze veranderingen bepaalt ons succes. Hemubo streeft daarom continu naar vernieuwing en verbetering, maar om dit te bereiken spelen ook betrouwbaarheid en een constante factor belangrijke rollen.

Ons motto wordt versterkt door onze vier kernwaarden die het karakter van Hemubo goed weergeven: Loyaal, Onbevreesd, Vernieuwend en Energiek.

“Loyaal aan elkaar gaan wij onbevreesd, vernieuwend en energiek de toekomst tegemoet!”

Onze kernwaarden

Loyaal

Alleen samen bereiken wij de beste resultaten en zetten wij de mooiste projecten neer.  Hiervoor zijn loyale werknemers essentieel. Maar ook loyale opdrachtgevers en ketenpartners dragen bij aan onze ambitie. Hemubo investeert daarom in haar mensen om een sterke band te creëren tussen onze organisatie en ons menselijk kapitaal.

Onbevreesd

Ons onbevreesde karakter stelt ons in staat steeds weer nieuwe en onbekende projecten aan te gaan. Zo hebben wij onlangs onze organisatie uitgebreid met nieuwbouwaannemer Hillen & Roosen om onze opdrachtgevers van nieuwbouw tot sloop van dienst te kunnen zijn. Daarnaast verbreden wij onze rol als aannemer om binnen projecten ook de zorg over ontwerp, planvorming, innovaties op het gebied van duurzaamheid en de bewonersbegeleiding op ons te nemen.

Vernieuwend

De ambitie om vooruit te lopen binnen onze branche vraagt van ons om continu te vernieuwen om de markt voor te blijven. Onze afdeling Conceptontwikkeling vormt het kloppend hart van innovatie binnen Hemubo.  Hier worden, gezamenlijk met onze verschillende disciplines, een breed scala aan concepten en nieuwe ontwikkelingen bedacht, uitgewerkt en gerealiseerd om in te spelen op vraagstukken uit de praktijk. Zo kunnen wij blijven voldoen aan de veranderende vraag vanuit de markt!

Energiek

Hemubo is geen familiebedrijf, maar zo voelt het wel! Als één team hebben wij dezelfde doelen waar we samen, gedreven en ambitieus, naartoe werken. We putten uit elkaars krachten om als bedrijf verder te komen en mooie projecten neer te zetten. Daar krijgen wij energie van!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Het doel van Hemubo is het creëren van een betere leefomgeving voor iedereen. Dit doen wij al in ons werk door datgene te doen waar wij goed in zijn: bouwen met oog voor bewoners. Wij doen veel in het kader van MVO waarbij we ons focussen op kleinere lokale Nederlandse doelen die zich in wijken waar de doelgroepen wonen waar we het allemaal voor doen. Hierbij focussen wij op jongeren, ouderen en dieren waarbij vitaliteit, gezondheid en welzijn onze doelen zijn. Enkele voorbeelden van grotere organisaties waar wij aan doneren zijn: Leerorkest, Philomela, Dierenambulance, Mooi Zo Goed Zo en Leger Des heils.

 

Social Return & Erkend leerbedrijf

Met onze werkzaamheden staan wij midden in de maatschappij. Bij Hemubo vinden wij het daarom belangrijk om leerwerkplekken aan te bieden voor verschillende niveaus en disciplines: van mbo tot hbo en van schildersopleiding tot BIM-engineering. Hiervoor hebben wij nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende opleidingsinstituten en opdrachtgevers. De beste manier om te leren, is namelijk door het gewoon te dóen. Wij vinden het belangrijk dat wij als bedrijf de schakel vormen tussen praktijk en onderwijs en dat leerlingen bij ons kennis maken met de praktijk en leren wat er van hen verwacht wordt. Wij zijn voor diverse bedrijfsonderdelen een erkend leerbedrijf.