Hemubo E-Techniek

Erkend en volledig gecertificeerd installatiebedrijf

Hemubo E-techniek is een erkend en volledig gecertificeerd installatiebedrijf (BRL6000-certificaat en lid van UNETO-VNI) en ontwerpt, installeert en beheert installaties. Vakmanschap staat voorop. Hemubo E-techniek mag het KOMO-INSTAL keurmerk voeren en staat daarmee garant voor kwalitatief goede en veilige installaties die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Alle installaties worden compleet met verzegeling opgeleverd, volgens de geldende normen (NEN 1010).

“Bij Hemubo E-Techniek staat vakmanschap voorop.”

Van eenvoudig tot zeer complex

Hemubo E-techniek is vooral actief op de woningmarkt. Als erkend installateur voert het bedrijf alle werkzaamheden uit die bewoners niet zelf willen, kunnen of mogen doen. Van eenvoudig installatie­werk tot zeer complexe en uitgebreide installatiewerkzaamheden. En van een enkele woning tot grootschalige renovatieprojecten bij woningcorporaties. Bij woningen waar nieuwe bewoners komen wonen, kan Hemubo E-techniek alles nalopen en controleren voordat de nieuwe bewoners hun intrek nemen.

Wat Hemubo E-techniek doet:

• Groepenkasten plaatsen;
• Vaatwasmachine- en wasmachineaansluitingen maken;
• Elektra verleggen;
• Rookmelders en koolmonoxidemelders plaatsen;
• Intercom- en videofooninstallaties plaatsen;
• Brandbeveiligingssystemen aanleggen.

Periodieke keuringen

Woningeigenaren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de woningen. Dus ook voor de veiligheid van de gas- en elektra-installaties; zelfs als bewoners er eigenhandig aan ‘klussen’. Daarom zijn periodieke keuringen essentieel. Hemubo E-techniek controleert gas- en elektra-installaties voor woningcorporaties en voert daarbij het nodige onderhoud uit. Zo’n keuring staat bekend als ‘Veilig thuis Keur’ of kortweg ‘Vt Keur’. De keuringen worden uitgevoerd conform de geldende Europese normen: NEN-EN 50110, NEN 3140 en NTA 8025. Deze laatste bevat criteria waaraan een keuring van technische woninginstallaties moet voldoen op het gebied van elektra, gas, water, ventilatie en de apparaten die daar op aangesloten zijn.

Veiligheid rondom wooncomplexen

Een veilige woonomgeving is belangrijk. Goede verlichting in en rond woningen of wooncomplexen (evenals voor bedrijfsonroerendgoed) draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Hemubo E-techniek ontwerpt lichtplannen en voert ze uit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verlichting in trappenhuizen, op galerijen of bij entrees. Ook toegangscontrolesystemen en intercomsystemen, al dan niet met video, legt Hemubo E-techniek aan en beheert deze. Hemubo E-techniek verzorgt desgewenst de toe­kenning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Goede buitenverlichting is daarvoor cruciaal. Hemubo E-techniek adviseert daar over en legt de verlichting ook aan.

Persoonlijke benadering

Veel van het werk van Hemubo E-techniek vindt plaats in woningen. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop. Bewoners worden zo veel mogelijk betrokken bij het onderhoud en daar waar mogelijk wordt ingespeeld op individuele wensen. Uiteraard in overleg met de opdracht­gever. Bij grootschalige renovatietrajecten neemt Hemubo E-techniek deel aan bewoners­ver­gaderingen. Op tijd informatie verstrekken en verwachtingen afstemmen zijn van grote invloed op de bewoners­tevredenheid. Na de renovatie blijft Hemubo E-techniek vaak betrokken bij het onderhoud en beheer van de installaties. Het nakomen van afspraken en alert reageren op storingen zijn voorwaarden voor tevreden bewoners, zo leert de ervaring.

Onze spraakmakende projecten
Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.
ARCADIA

Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.

Grootschalig renovatieproject van twee galerijflats aan de Mercurius in Purmerend in opdracht van Intermaris waarbij de flats energetisch en esthetisch zijn verbeterd.
MERCURIUSWEG

Grootschalig renovatieproject van twee galerijflats aan de Mercurius in Purmerend in opdracht van Intermaris waarbij de flats energetisch en esthetisch zijn verbeterd.