Service & Mutatie

Een innovatieve en snelgroeiende tak binnen ons bedrijf

De afdeling Service & Mutatie is actief op het gebied van dagelijks onderhoud, mutatiewoningen, kleine projecten en de nazorg van ons bouwbedrijf. Wij hebben als doel het snelste en meest kwalitatieve service- en mutatiesysteem van Nederland te bouwen met de hoogste klanttevredenheid!

“Wij hebben als doel het snelste en meest kwalitatieve service- en mutatiesysteem te bouwen!”

Continu verbeteren

De uitspraak “continu verbeteren” is bij ons geen kreet, maar een dagelijks feit! Elke dag monitoren wij of de afgesproken prestaties gehaald worden en zien wij wat wij morgen beter kunnen doen. Lean sessies, daily-stands (elke ochtend met het complete uitvoeringteam bij elkaar) en hulpmiddelen op het gebied van automatisering zorgen ervoor dat wij niet alleen onze afspraken nakomen, maar ook kunnen rapporteren over mutatie-, reparatie- en planmatig onderhoud. Uiteindelijk hebben zowel onze opdrachtgevers als wij een gezamenlijk belang: een bewoner en klant die in één keer tevreden is met de nieuwe woning, afhandeling van een klacht of calamiteit. Hier willen wij ons vól voor inzetten!

Klanttevredenheid

Als renovatiespecialist in bewoonde staat stellen wij de bewoner binnen onze projecten centraal. Sturen op klanttevredenheid is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Dit doen wij binnen ons groot onderhoud, maar juist ook bij mutatie-, reparatie en planmatig onderhoud. Momenten van reparaties, calamiteiten of planmatige vernieuwing binnen de woning zijn belangrijke graadmeters voor bewoners voor de kwaliteit van de dienstverlening. De tevredenheid van bewoners toont aan hoe succesvol een project is. Om continu te kunnen verbeteren voeren wij per project bewonerstevredenheidsonderzoeken uit. Wij stellen hierbij vragen over de wijze van informeren, het nakomen van afspraken en de termijn waarop de reparatie is uitgevoerd. Tevens kunnen bewoners een rapportcijfer geven voor onze dienstverlening en eventuele opmerkingen of suggesties meegeven. Deze cijfers worden bijgehouden zodat wij onze dienstverlening naar bewoners continu kunnen verbeteren!

Kwaliteitsbewaking

Wij verbeteren continu de kwaliteit van onze werkprocessen en werkzaamheden. Om de huidige kwaliteit die wij leveren inzichtelijk te maken, meten wij te allen tijde de geleverde kwaliteit van de verschillende onderdelen van het proces. Onze kwaliteitsbewaking hebben wij gedigitaliseerd, onderdeel hiervan is een Inspectie-app. Het doel hiervan is om de borging van kwaliteit op de werkvloer gemakkelijker te maken en de transparantie naar onze opdrachtgever te vergroten. De werkvloer heeft dankzij de app een krachtig middel in handen om de geleverde kwaliteit te controleren en te beheersen. Het platform van de Inspectieapp is volledig toegankelijk voor onze opdrachtgever, waardoor zij altijd en overal inzicht krijgt in de kwaliteit die wij leveren.

In onze lopende contracten voor mutatie- en reparatie-onderhoud leidt monitoring aantoonbaar tot versnelling van het (bouw)proces, wat tot lagere proceskosten leidt en huurderving minimaliseert. Hoe dat werkt? Met monitoring kunnen wij ‘van achter het bureau’ haarfijn zien waar de bottle-necks in het proces zitten. De oplossing zoeken wij juist samen met betrokken vakmannen en partners op de werkvloer, door middel van Lean-planning sessies en beoordeling van het presteren onderling.