CIRCULAIR BOUWEN

VOOR EEN 100% CIRCULAIRE ECONOMIE IN 2050

De bouw is verantwoordelijk voor 50% van het jaarlijkse Nederlandse grondstofverbruik en 15% van de  Nederlandse CO2-uitstoot. Daarom is het verduurzamen van de sector één van de speerpunten uit het Nederlandse klimaatbeleid. Tot 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd om te voldoen aan strengere energie-eisen. Daarnaast moet de bouw in 2030 voor 50% op hernieuwbare en secundaire grondstoffen draaien, en in 2050 voor 100%. Woningcorporaties worden geacht hierin een leidende rol te vervullen. Bestaande wooncomplexen moeten aangepast, geüpgraded en geïsoleerd worden. Gebouwen worden modulair, aanpasbaar en losmaakbaar ontworpen. Woningen worden niet meer gesloopt, maar materialen worden geoogst. Hierdoor ontstaat een groeiende vraag vanuit de woningcorporaties om samen met marktpartijen nieuwe circulaire concepten te ontwikkelen. Hemubo loopt graag voorop in deze transitie naar een circulaire bouweconomie.

“Hemubo loopt graag voorop in de transitie naar een circulaire bouweconomie.”

ONZE VISIE OP CIRCULAIR BOUWEN

Naast verduurzaming staan woningcorporaties voor de uitdaging om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Daarom vindt Hemubo het belangrijk om bouwen en wonen met elkaar in balans te houden. Dus niet heel duurzaam bouwen, met onbetaalbare huurkosten als gevolg, maar betaalbare duurzaamheid. Hemubo gebruikt hiervoor het ‘Donut model’ voor een circulaire economie, gebaseerd op de Britse econome Kate Raworth. De buitenkant van de donut bestaat uit het ‘ecologisch plafond’. Oftewel de invloed op natuur en klimaat. Denk hierbij aan luchtvervuiling, afval en klimaatverandering. De binnenkant van de donut bestaat uit   de ‘socialefundering’. Oftewel dezekerheden van eenveilig leven. Denk hierbijaan betaalbaar wonen, gezondheidszorg en veiligheid. Bouwen we niet duurzaam genoeg, dan gaan we buiten het ecologisch plafond en kunnen we niet meer veilig wonen. Bouwen we te duur, dan zakken we onder het sociaal fundament en zijn er geen geschikte sociale woningen. Hemubo streeft in al haar projecten naar betaalbare duurzaamheid. Dit doen we door binnen de sociale fundering en het ecologisch plafond te blijven. Zo zorgen wij samen voor een toekomstbestendige woningbouw waarin we prettig, veilig en gezond kunnen leven.

CIRCULAIR BOUWEN IN DE PRAKTIJK

Met circulair bouwen kijkt Hemubo naast technische eisen óók naar de duurzaamheid van de werkzaamheden. Bestaand materiaal verwijderen we alléén waar strikt noodzakelijk, uitstromend materiaal geven we een hoogwaardig tweede leven en instromende materialen worden geselecteerd op losmaakbaarheid en milieu-impact. Hierbij beoordeelt Hemubo de herkomst, levensduur en toekomstwaarde van bouwmaterialen: Hoe worden de materialen geproduceerd? Hoeveel CO2 komt daarbij vrij? Hoe lang gaan materialen mee? Is het materiaal losmaakbaar? Kan het in de toekomst nog een keer gebruikt worden of beland het op de vuilnisbelt? Door kritisch te zijn op de manier waarop we een gebouw ontwerpen en op de bouwmaterialen die we toepassen is binnen Hemubo en bij onze ketenpartners een schat aan kennis ontstaan op het gebied van circulair bouwen.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is essentieel om nieuwe circulaire concepten te ontwikkelen. Daarom werken we bijvoorbeeld nauw samen met circulaire sloopbedrijven. Bij onze renovaties worden talloze deuren, sloten, ramen, kozijnen en sanitair vervangen. Deze worden niet weggegooid, maar krijgen een tweede leven via een bouwmaterialen marktplaats. We werken ook samen met producenten en leveranciers om circulaire bouwmaterialen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld ’s werelds eerste circulaire kozijnen van 100% recycled PVC en circulaire kozijnen van gebruikt kozijnhout. Hiermee wonnen we de prijsvraag ‘Op weg naar een circulaire stad’ van de Gemeente Amsterdam. Lees hieronder meer over onze circulaire projecten en innovaties.

Onze circulaire projecten
Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.
ACA

Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.

Woningcorporatie Haag Wonen besluit in 2015 een van haar wooncomplexen in de wijk Moerwijk in Den Haag grondig te verbeteren.  In november 2016 startte het groot onderhoud.
JAN LUYKENLAAN

Woningcorporatie Haag Wonen besluit in 2015 een van haar wooncomplexen in de wijk Moerwijk in Den Haag grondig te verbeteren. In november 2016 startte het groot onderhoud.