HEMUBO BOUW

Renovatie Grootonderhoud Klachten en mutatiewerk

Van planontwikkeling tot nazorg Hemubo Bouw is een volledig gecertificeerd bouw- en aannemingsbedrijf dat zich richt op (hoog niveau) renovatie, groot onderhoud, planmatig onderhoud en klachten- en mutatiewerk. Het bedrijf verenigt traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en eigentijdse samenwerkingsvormen, zoals resultaatgericht vastgoedonderhoud, prestatiegericht samenwerken, keten­samenwerking, design & construct en lean bouwen. Er is veel ervaring met het samenwerken met ketenpartners in een bouwteam. Dit gebeurt op een open en gelijkwaardige basis. Transparantie staat bij Hemubo Bouw hoog in het vaandel.

“Hemubo Bouw verenigt traditioneel vakmanschap met innovatieve technieken en eigentijdse samenwerkingsvormen.”

Maatwerk Hemubo

Bouw werkt voor woningcorporaties, vastgoedbeheerders en -beleggers, gemeenten, bedrijven en zorginstellingen. Aan elk project gaat een grondige technische voorbereiding vooraf. Dit start met het inleven in de problematiek van de opdrachtgever. Niet alleen het gewenste kwaliteitsniveau wordt besproken, maar ook de geplande instandhoudingsduur en het budget. Vervolgens adviseert Hemubo over de mogelijke oplossingen, de planning en de kosten. Het doel is altijd kwaliteit, passend binnen het budget. Over strategisch voorraadbeheer, co-makership, strategische allianties, planmatig onderhoud en meerjarencontracten worden duidelijke afspraken gemaakt.

Samenwerken

Hemubo Bouw werkt nauw samen met haar werkmaatschappijen binnen Hemubo BV. Zij zijn actief op het gebied van betonrenovatie en bescherming, houtrotsanering en schilderwerk, geveltechniek, renovatie van galerij- en balkonhekwerken, elektrische installaties en warmtetechnieken. Bij gecombineerde projecten is Hemubo Bouw hoofdaannemer die alle werkzaamheden coördineert en plant. Zodoende is er één centraal aanspreekpunt naar de klant toe die regiefunctie heeft. Hemubo Bouw maakt ook voor alle werkzaamheden een concurrerende prijsaanbieding op basis van bestek en tekeningen. Maar ook zonder vaste gegevens kunnen wij een plan van aanpak opstellen, plattegronden uitwerken en een budget opstellen op basis van eisen en wensen van de klant, de gevraagde labeling of levensduurverlenging.

De bouwplaats

Een goed georganiseerde bouwplaats is cruciaal voor het slagen van een project, zowel in financiële zin als wat betreft het geleverde kwaliteitsniveau. Voor een soepele administratie rondom de identificatie van alle werknemers op de bouwplaats ontwikkelde Hemubo een eigen ID-systeem. Elke werknemer heeft een speciaal pasje dat dagelijks wordt gescand door uitvoerder of projectleider. Dit pasjessysteem neemt veel administratief werk uit handen van opdrachtgever, Hemubo en ketenpartner. Hemubo loopt met dit unieke systeem voorop in de branche.Daarnaast zorgt Hemubo Bouw, door middel van Lean plannen, voor een strakke planning van de werkzaamheden. Zo wordt overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt en worden klachten zo veel mogelijk voorkomen. Er is veel expertise aanwezig over de logistiek tijdens bouwprocessen. Klakkeloos een hoogwerker of steiger neerzetten is niet aan de orde. Ook creativiteit en innovatief vermogen op het logistieke vlak leiden tot kostenreductie.

Onze spraakmakende projecten
Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.
ACA

Groot onderhoud van 362 woningen van het complex ACA in Utrecht Overvecht in opdracht van Mitros.

Renovatie van 133 woningen van het complex aan de Goeman Borgesiusstraat en omstreken in Bos en Lommer in opdracht van Stadgenoot.
GOEMAN BORGESIUS

Renovatie van 133 woningen van het complex aan de Goeman Borgesiusstraat en omstreken in Bos en Lommer in opdracht van Stadgenoot.

Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.
ARCADIA

Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.

In Krimpen aan den IJsel zijn met het consortium Scoop 240 eengezinswoningen op hoog niveau gerenoveerd in opdracht van Qua Wonen.
KORTLAND

In Krimpen aan den IJsel zijn met het consortium Scoop 240 eengezinswoningen op hoog niveau gerenoveerd in opdracht van Qua Wonen.