HMB Milieutechniek

Zorg dragen voor deskundige asbestverwijdering

HMB Milieutechniek staat aan de voorkant van technische ontwikkelingen die het saneren van asbest efficiënter en veiliger maakt maar ook de kosten significant reduceert.  Hemubo heeft er in 2013 bewust gekozen voor de oprichting van een eigen asbestsaneringsbedrijf om de dienstverlening aan corporaties, woningbeheerders en niet op de laatste plaats de bewoners te versterken. Hemubo-bedrijven zijn gewend renovaties ‘lean en mean’ te organiseren. De beschikbaarheid van HMB Milieutechniek verkleint de kans dat een aanvankelijk goed uitgekiend renovatieproces door (onverwachte) aanwezigheid van asbest wordt verstoord.

“HMB Milieutechniek draagt zorg voor deskundige asbestverwijdering.”

Structuur en werkwijze

De verantwoordelijkheid voor asbestsanering ligt altijd bij de opdrachtgever. Die moet voorafgaand aan de werkzaamheden een onafhankelijk asbestinventarisatie- bureau conform richtlijn SC 540 – een rapportage laten opstellen. Maar in de praktijk sluiten dergelijke rapportages niet goed aan op de te verrichten werkzaamheden. De deskundigheid van de werkvoorbereiders maakt het mogelijk de noodzaak van asbestsanering tijdig te herkennen en een goede plek te geven in het renovatieproces. Mochten zich tijdens het renovatieproces toch nog problemen of incidenten met asbest voordoen, dan beschikt HMB Milieutechniek over goede protocollen; afgestemd op het afzonderlijke werk. Projectleiders kunnen vervolgens de problemen of incidenten op een juiste manier tackelen.

Innovatie

Een belangrijk onderdeel van veilige asbestverwijdering is de ontwikkeling van nieuwe technieken.

FiberCover® is een door HMB Milieutechniek ontwikkeld middel dat de vezelbron bedekt tijdens de sanering, om verspreiding van vezels in de lucht te voorkomen. Momenteel zijn wij in overleg met diverse overheids- en onafhankelijke instanties en worden er door HMB Milieutechniek proefprojecten opgestart om na te gaan hoe deze veelbelovende techniek kan worden ingepast in de Nederlandse wet- en regelgeving. De eerste resultaten zijn veelbelovend en er zijn al meerdere toepassingen gevalideerd.

Het middel is ook zeer effectief in het verminderen van overlast voor bewoners. De woning hoeft niet meer in containment en de medewerkers zien er niet meer uit als ‘marsmannetjes’. Daarbij zijn er veel voordelen te behalen in de tijd. In Leiden zijn wij voor Portaal in plaats van een week slechts een halve dag bezig in een woning door deze toepassing!

Bewonersbegeleiding

Bewoners vinden de verwijdering van asbest in of bij de woning al gauw eng. HMB Milieutechniek heeft alle begrip voor dergelijke gevoelens. Daarom besteden we samen met onze ervaren bewonersbegeleiders veel aandacht aan heldere communicatie met de bewoners over de te verrichten werkzaamheden. In bewonersbijeenkomsten wordt goed uitgelegd wat zij kunnen verwachten.

In relatie tot asbest heeft HMB Milieutechniek een boekwerk uitgebracht waarin helder voor haar opdrachtgevers staat omschreven wat de geldende wet- en regelgeving zijn. Dit boekje is bewust in een multomap geplaatst, zodat aanvullingen of wijzigingen eenvoudig nagezonden kunnen worden.

Onze spraakmakende projecten
Grootschalig renovatieproject van twee galerijflats aan de Mercurius in Purmerend in opdracht van Intermaris waarbij de flats energetisch en esthetisch zijn verbeterd.