Conceptontwikkeling

Voor meer kennis en kwaliteit

Hemubo is niet alleen een specialist in renovatie en onderhoud maar ook innovator in de sector, hierin legt zij de lat steeds hoger. Meedenken met de opdrachtgever is een vereiste om te werken aan een juiste oplossing, maar het betrekken van de industrie in de ontwikkeling van bouwproducten is net zo hard nodig om vooruitstrevende oplossingen te blijven bieden. Als co-maker is Hemubo voortdurend bezig oplossingen te verzinnen waar de situatie om vraagt, werken in bestaande bouw vergt namelijk altijd improvisatie. Hierin kijkt Hemubo verder dan gangbare oplossingen. Implementatie van nieuwe bouwconcepten bieden veel voordelen en worden per project verder ge-engineerd voor een optimale toepassing.

De afdeling Conceptontwikkeling is enkele jaren geleden ontstaan doordat opdrachtgevers de behoefte kregen naar meer kennis en kwaliteit bij het bouwbedrijf. Hemubo heeft daarop ingespeeld door het opzetten van de afdeling Conceptontwikkeling waar inmiddels een achttal starters werkzaam zijn. Architecten, conceptontwikkelaars, stedenbouwkundigen en specialisten duurzame energietechniek vormen samen het kloppend hart van innovatie binnen Hemubo. De afdeling is vanaf de aanbestedingsfase tot en met de oplevering van een project betrokken. Als team vertalen zij eisen en wensen van onze opdrachtgevers in op maat uitgewerkte plannen.

“De afdeling Conceptontwikkeling vormt het kloppende hart van innovatie binnen Hemubo.”

Tendermanagement

Binnen aanbestedingsprojecten die worden uitgeschreven door onze opdrachtgevers spelen de Tendermanagers een belangrijke rol. Zij vormen de spil in het proces voor de aanbestedingsprocedure binnen Hemubo en begeleiden dit gehele traject. Samen met onze verschillende werkmaatschappijen wordt een specifieke strategie voor het desbetreffende project bepaald en uitgewerkt in een Plan van Aanpak.

Dit Plan van Aanpak geeft inzicht in onze aanpak van het project betreffende verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, technische aanpak, planning, overlastbeperking en communicatie. Samen met interne en externe specialisten bepalen de Tendermanagers deze aanpak om een zo optimaal mogelijk plan op te stellen. Hierbij werken zij nauw samen met onze verschillende werkmaatschappijen.

Belangrijk gedurende dit proces is het doorgronden van de wens van de opdrachtgever en de doelstellingen van het project. Hier proberen wij zo goed mogelijk op aan te sluiten om zoveel mogelijk mooie projecten te mogen realiseren!

Productontwikkeling

Binnen de afdeling werken onze Conceptontwikkelaars vanuit verschillende disciplines aan de (technische) uitwerking van eigen producten. Dit betekent het uitwerken van ideeën die ontstaan binnen de organisatie in relatie tot het werkveld. In nauw contact met de verschillende werkmaatschappijen binnen Hemubo, leveranciers, fabrikanten en opdrachtgevers brengen zij ideeën naar pilotfase en uiteindelijk tot uitvoering. De Badkamer-in-één-dag, de CommuniKEET en de ‘Roadmap naar CO2-neutraal zijn hier enkele voorbeelden van.

Duurzaamheid en circulariteit

De afdeling Conceptontwikkeling speelt een belangrijke rol in het behalen van onze duurzaamheidsambities. In onze projecten denken zij mee in het samenstellen van energetische scenario’s en circulariteit in onze projecten. Op de afdeling zijn een Specialist Duurzame Energietechniek en een Conceptontwikkelaar Duurzaamheid werkzaam. Zij werken nauw samen met onze andere werkmaatschappijen om binnen onze projecten (zowel in de aanbestedings- als in de voorbereidingsfase) mee te denken in een optimaal plan van aanpak betreffende duurzaamheid en circulariteit.

Onze spraakmakende projecten
Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.
ARCADIA

Transformatie van het verzorgingtehuis Arcadia te Rotterdam naar 119 zelfstandige woningen in opdracht van Habion.

De Badkamer-in-één-dag bewijst dat wij een badkamer volledig kunnen renoveren in één werkdag, met minimale overlast voor bewoners én een snellere doorlooptijd van renovatieprojecten!
BADKAMER-IN-ÉÉN-DAG

De Badkamer-in-één-dag bewijst dat wij een badkamer volledig kunnen renoveren in één werkdag, met minimale overlast voor bewoners én een snellere doorlooptijd van renovatieprojecten!

Woningcorporatie Haag Wonen besluit in 2015 een van haar wooncomplexen in de wijk Moerwijk in Den Haag grondig te verbeteren.  In november 2016 startte het groot onderhoud.
JAN LUYKENLAAN

Woningcorporatie Haag Wonen besluit in 2015 een van haar wooncomplexen in de wijk Moerwijk in Den Haag grondig te verbeteren. In november 2016 startte het groot onderhoud.