Wij willen bewoners een stem in onze projecten geven

Wij willen bewoners een stem in onze projecten geven In 2022 is de werkgroep Bewonerstevredenheid opgestart, bestaande uit Sianne de Vries, antropoloog, Colette Vodegel Matzen, hoofd bewonersparticipatie en communicatie, Kim de Graaf en Raysa Isabella, beiden bewonerscoördinator. De werkgroep heeft zich sterk gemaakt om een bewonerstevredenheids-onderzoek te realiseren dat antwoorden geeft op vragen omtrent communicatie…

Hemubo vervangt loden leidingen in Amsterdam Zuid

Hemubo vervangt loden leidingen in Amsterdam Zuid Uw verslaggever en fotograaf gaan langs in Amsterdam Zuid, waar meer dan 100 jaar geleden de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’ – kort: ACW Samenwerking – is opgericht (zie kader voor meer informatie). ACW Samenwerking heeft 17 complexen met in totaal 889 woningen in bezit. Hemubo is gevraagd om…

Schildersvakopleiding is blij met leerwerkplekken bij Mulder Schilders

Schildersvakopleiding is blij met leerwerkplekken bij Mulder Schilders De Schildersvakopleiding zit door heel Nederland. Deze regionale vak-opleiders streven hetzelfde doel na: kandidaten opleiden tot schilder of allround schilder. Hierdoor is er de mogelijkheid ontstaan om in de regio Amsterdam e.o. een schildersopleiding aan te bieden. Hemubo is mede-initiatiefnemer en financier van de Schildersvakopleiding Amsterdam, gevestigd…