Parteon wil met ‘Opgewekt Wonen’ doorpakken

Parteon en Hemubo werken inmiddels al ruim drie jaar samen om het bezit van Parteon te verduurzamen. Hemubo heeft eengezinswoningen verduur-zaamd in Assendelft, Krommenie, Wormerveer en is nu aan de slag in Zaandam. Wat is er de afgelopen tijd allemaal bereikt? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe gaat de samenwerking met Hemubo? Bjorn van den Hombergh, senior projectleider bij Parteon, vertelt er graag over.

Hoe is de samenwerking met Hemubo tot stand gekomen?
Bjorn: “Door een uitvraag in 2019 waar verschillende partijen op hebben ingeschreven. Hemubo, M&O Techniek (tegenwoordig VLO groep, red.) en Gas Service (tegenwoordig onder naamstelling Klimaatservice NH, red.) zijn als beste uit de bus gekomen als co-partners. In 2020 zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan. Elk jaar bekijken we of we de samenwerking voortzetten. Een groot voordeel van Hemubo is hun kennis van renoveren in bewoonde staat. Zij hebben veel expertise in huis over hoe om te gaan met bewoners. En omdat wij vraaggestuurd werken – met andere woorden, omdat onze bewoners zelf mogen kiezen of ze meewerken aan een gasloze, energiezuinige en comfortabele woning – is dat een pre.”

“Vanuit Hemubo zijn de werkmaatschappijen Hemubo E-techniek en HMB W-techniek voor ons aan de slag gegaan. De uitvraag van Parteon was de individuele verduurzaming van 200 woningen per jaar, te beginnen in Assendelft, op basis van de Urgenda-methode. Inmiddels zijn we zogezegd goed op stoom gekomen en hebben we onlangs de 500e woning opgeleverd en gevierd. Inmiddels zijn we al met de 600e woning bezig. Hemubo neemt ongeveer 35% voor zijn rekening; we streven ernaar elke co-partner een gelijk deel te laten uitvoeren.”

Wat is de Urgenda-methode?
Bjorn: “De Urgenda-methode betekent dat enkel door gebruik van installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen, infraroodpanelen, inductieplaten, slimme radiatoren en convectoren duurzame, bijna energieneutrale woningen worden gecreëerd. Dat betekent dus dat wij niet eerst investeren in het isoleren van de schil, wat vrij prijzig is en niet altijd nodig. Wij staan als samenleving voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen. Dan vind ik het belangrijk ons steentje daar aan bij te dragen en dat doen we snel en effectief bij ons bestaand bezit, daar waar het nu al kan. Bij Parteon noemen wij dat ‘Opgewekt Wonen’. Parteon is de eerste woningcorporatie die volgens deze slimme, snelle en relatief eenvoudige methode hun klanten de mogelijkheid geeft zelf voor verduurzaming te kiezen. Inmiddels zijn er een aantal andere corporaties die deze methode ook voor redelijk geïsoleerde woningen toepassen.”

En kiezen bewoners voor ‘Opgewekt Wonen’?
“Wij hadden in eerste instantie minder animo verwacht, maar er is heel veel belangstelling voor. Per jaar willen wij vanuit Parteon 200 woningen aanpakken en tot nu toe zijn die woningen ook makkelijk te vinden. De vraag vanuit bewoners is eigenlijk groter dan dat wij met onze partners aankunnen. Hemubo doet voor ons ongeveer 80 eengezinswoningen per jaar. Bewoners zijn erg tevreden over het werk van Hemubo. Dat komt ook doordat we zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ met bewoners voeren waarin we ze heel goed meenemen in wat we gaan doen en welke overlast dat met zich meebrengt. Bij die gesprekken zijn zowel een installateur van Hemubo aanwezig als een bewonersbegeleider van Parteon. Omdat wij bewoners de keus laten of ze mee willen in het verduurzamen van hun huis wordt de klanttevredenheid groter, al is het zo dat bewoners vijf dagen overlast ervaren. De bewonerstevredenheid ligt met gemiddeld een 8,5 hoog.”

Jullie zijn de eerste woningcorporatie van Nederland die op deze manier hun bezit bijna energieneutraal maakt, waarom?
Bjorn: “De bewoners hebben voordeel op hun energierekening en ervaren meer comfort in hun woning. De samenwerkingspartners hebben een garantie op werk. Voor ons als woningbouwcorporatie vraagt het een investering – die het waard is, omdat het een snelle manier is om meteen CO2 te kunnen reduceren. Wij willen dit concept als voorbeeld stellen voor andere woningbouwcorporaties, het wordt nu nog niet breed genoeg gedragen.”

Wat is de ambitie voor de toekomst?
Bjorn: “Dat zijn meerdere dingen. Ten eerste willen we dit concept sneller uitrollen. Daar zit een moeilijkheid, want we hebben daar netwerkbeheerder Liander voor nodig. Zij gaan over de capaciteit van het net die wij kunnen gebruiken. Daar zit dus een spanningsveld.
Ten tweede verwachten we een voortrekkersrol van onze samenwerkingspartners om het concept te verbeteren en optimaliseren. Eens per zes weken komen de installateurs bij elkaar om hierover gedachten uit te wisselen. Thuisbaas, een onderdeel van Urgenda, denkt met de partners mee over die verbeterslag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de installaties in de loop van de jaren al efficiënter worden uitgevoerd. Zo wordt de kostprijs in de hand gehouden, ondanks de negatieve marktbewegingen. Ik ben benieuwd wat er qua optimalisaties nog meer mogelijk is. Wij hebben de installateurs hard nodig om met out of the box oplossingen te komen om de komende jaren nog meer sociale huurwoningen snel van het gas af te halen. Wij willen financieel aantrekkelijk verduurzamen, voor de huurder én de woningcorporatie. En dat betekent dat we samen stappen moeten zetten. Ik roep onze partners dan ook op om met slimme oplossingen te komen die dat mogelijk maken. Laat ik het zo zeggen: het ei van Columbus hebben we nog niet ontdekt.”

Een leerling-monteur aan het woord
Hemubo leidt technisch geïnteresseerde studenten, leerlingen en werkenden op in de installatiebranche. Thomas Fokke, installatiemonteur in spe komt aan het woord, evenals zijn vader Erwin Fokke.

Thomas Fokke (17) gaat één dag per week naar school voor theorie en één dag per twee weken voor een praktijkdag. Thomas: “Theorie is dan rekenen, taal en theorie over installaties. En de praktijkdag moet je laten zien hoe je bijvoorbeeld een cv kunt maken.” De rest van de dagen werkt Thomas bij Hemubo. Thomas: “Het is een stage, omdat ik leerling ben en hier dus aan het leren ben. Maar voor mij is het gewoon werken, omdat ik meewerk en er ook voor betaald krijg. Ik werk samen met mijn vader (Erwin Fokke, hoofdmonteur bij HMB W-techniek, red.) en hij leert me hier alles. Dat vind ik heel leuk. Hij kan soms wel streng zijn, al levert het geen ruzies op. Het is vooral erg gezellig. We werken in totaal met drie man op een woning. Ik leer het vak vooral hier op de projecten van ‘Opgewekt Wonen’. Over rioleringen, cv’s, dun/dikwandig leidingwerk, solderen. Ik vind sleutelen het leukste, dan maak je je eigen werk zelf.
Stel je een volwaardige werkweek voor: dan gaan we op de eerste dag alle oude installaties en leidingen verwijderen en nieuwe convectoren plaatsen. Op dag twee en drie plaatsen we dan al het nieuwe leidingwerk en checken we of er geen lekkages zijn. En op dag vier en vijf gaan we aan de gang met het plaatsen van de warmtepompen en alles daadwerkelijk aansluiten en checken.”

De vader van Thomas, Erwin, vult zijn zoon nog even aan: “Ik ben gecertificeerd in koeltechniek en f-gassen. Ik ben denk ik een van de weinigen, dus als Thomas over een jaar zijn opleiding heeft afgerond, wil ik dat hij zich daarin gaat specialiseren. Er zijn niet veel vakmensen meer, dus ik ben blij met zo’n jongen. Ik werk nu ongeveer 4 jaar voor ‘Opgewekt Wonen’ en ik zeg je, er zitten soms ‘hapsnurkers’ bij; die kunnen het gewoon niet zo goed. Deze jongens – en dat geldt ook voor Steijn (Lambarts, leerling-monteur, red.) – die kunnen het wel, die worden goed opgeleid. De bewoners zijn ook ontzettend tevreden. Wij leveren gemiddeld twee woningen per week op en het werk is nog lang niet klaar. Ik vind het erg fijn om met een vast maatje te werken. Die luxe had ik niet eerder, trouwens, en dat geldt voor alle monteurs, hoor. Ik hoop dat we hem voor Hemubo kunnen behouden, maar daar lijkt het wel op. Hij wil graag een vast contract na zijn opleiding.”
Thomas: “Ik heb geen enkele reden om ergens anders te gaan werken.”

Ebbes Fotografie_©Parteon_Portretten-Bjorn van den Hombergh
Meer nieuws

Geef een reactie