Samenwerken met een plus

Samenwerken met een plus Midden augustus 2023 is Mulder Schilders begonnen aan planmatig onderhoud plus (PO+) werkzaamheden in de Fahrenheitstraat in Amsterdam. Het betreft 12 woningen waaraan niet alleen schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, maar die ook geïsoleerd worden en brandveiliger worden gemaakt. Uw verslaggever ging langs op het inmiddels opgeleverde project, waar bewoners blij zijn met…

Eigen Haard en Hemubo zetten handtekening onder circulaire renovatie Rivierenhuis

Eigen Haard en Hemubo zetten handtekening onder circulaire renovatie Rivierenhuis Op donderdagochtend 28 september hebben Eigen Haard en Hemubo de aanneemovereenkomst voor het Rivierenhuis ondertekend. Deze feestelijke gebeurtenis markeert een belangrijke mijlpaal voor de op handen zijnde renovatie, waarvan de start in april 2024 gepland staat. Het Rivierenhuis is een markant gebouw uit 1964 aan…

Wij willen bewoners een stem in onze projecten geven

Wij willen bewoners een stem in onze projecten geven In 2022 is de werkgroep Bewonerstevredenheid opgestart, bestaande uit Sianne de Vries, antropoloog, Colette Vodegel Matzen, hoofd bewonersparticipatie en communicatie, Kim de Graaf en Raysa Isabella, beiden bewonerscoördinator. De werkgroep heeft zich sterk gemaakt om een bewonerstevredenheids-onderzoek te realiseren dat antwoorden geeft op vragen omtrent communicatie…