Feestelijke viering: Veiligheidsladder III behaald!

Vrijdag 22 maart 2024 was de feestelijke uitreiking van het certificaat Veiligheidsladder niveau drie. Daar zijn ruim twee jaar hard werken aan vooraf gegaan. Er is een grote omslag zichtbaar en de ambities zijn dan ook hoog.

Karen Arts, KAM-coördinator bij Hemubo: “De veiligheidsladder is voornamelijk gericht op het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. Het gaat zowel over gedrag, houding en cultuur rondom veiligheid en gezondheid binnen alle lagen van je organisatie. Dus de bouwplaats, het kantoor én de onderaannemers, co-makers en alle andere samenwerkingspartners. De veiligheidsladder bestaat uit vijf treden waarbij elke trede omhoog meer actie op veiligheid van de organisatie verwacht. Ben je op het niveau van de onderste trede, dan ben je nog weinig bezig met gezond en veilig werken. Zit je op het niveau van de vijfde trede, dan heb je veiligheid en gezondheid volledig geïntegreerd in je gehele organisatie, de samenwerkingspartners en onderaannemers.”

Flyers, posters, strips, films en veel bezoeken
Hemubo en Hillen & Roosen hebben twee jaar geleden het convenant van Bouwend Nederland getekend om zich aan te sluiten bij de veiligheidsladder. Na het tekenen van het convenant heeft de KAM-afdeling een plan gemaakt: wat gaan we doen, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat realiseren.
Karen: “We zijn begonnen met het maken van een algemene film over de veiligheidsladder en die hebben we aan alle medewerkers, dus werklieden op de bouwplaats en het kantoorpersoneel, laten zien. Daarna hebben we 12 specifieke ‘toolbox’-films gemaakt op diverse locaties, met alle directieleden, over verschillende onderwerpen. Denk aan de functie van een opgeruimde bouwplaats, van persoonlijke beschermingsmiddelen, sociale veiligheid, werken op hoogte, ongevallenprotocol et cetera. We hebben vervolgens posters en strips gemaakt die we hebben opgehangen in de uitvoerders- en schaftketen. En we hebben een nieuwsbrief uit laten gaan naar al het personeel over hoe we niveau drie van de veiligheidsladder willen behalen en behouden. Al deze uitingen op diverse niveaus hebben een omslag in het denken omtrent veiligheid gebracht en daar zijn we heel trots op. Toch heb we altijd nog wat te wensen over. Wij willen doorpakken en het bewustzijn omtrent veiligheid blijven vergroten. Dan heb ik het over de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant van veiligheid. Werkgevers zijn verplicht om een veilige plek te creëren. Wij hebben het qua materieel en materiaal keurig op orde. Dat geldt ook voor alle certificaten. De sociale veiligheid mag nog wat meer aandacht. We hebben het er dan over dat medewerkers zich senang voelen op de werkvloer. Een voorbeeld: stel, er hangt een superfelle lamp in de keet of op kantoor, dan zit je daar niet lekker. Is het ergens altijd koud, zit je ook niet fijn. Maar om nog een stapje verder te gaan: het gaat ook om vertrouwen. Heb je als medewerker het gevoel dat de werkgever veiligheid van de medewerkers belangrijk vindt? Is er budget voor? Voel je je gehoord en gezien als er klachten zijn en wordt er dan ook iets aan gedaan?”

Audit
Karen: “De audit bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestond uit interviews door een interviewer en een toehoorder met verschillende mensen van kantoor. Van de OR tot directieleden, van werkvoorbereiders tot HR. Daarnaast zijn op de verschillende projecten bij diverse medewerkers min of meer dezelfde vragen gesteld. Bijvoorbeeld: zie je de directieleden regelmatig op de bouwplaats? Wat zou jij veranderen als je één dag directeur zou zijn? Heb je ideeën over veiligheid?

De conclusie was ontzettend positief: de directie is heel betrokken en zichtbaar op alle projecten, zowel op de bouwplaats als op kantoor. En dat wordt door de medewerkers als heel positief ervaren. De papieren zijn goed op orde, al het materiaal en materieel wordt getest en onafhankelijk getoetst, de randvoorwaarden kloppen, evenals de persoonlijke beschermingsmiddelen. De volgende stap die we willen maken is bewustwording. Waarom moet alles gekeurd en gecertificeerd zijn? Waarom dragen we veiligheidsbeschermingsmiddelen? We willen in de toekomst ook meer naar houding en gedrag kijken en dat gaan we doen door letterlijk te observeren. Voorbeeld: waarom sta je gebukt te werken en niet knielend, wat beter is? Waarom draag je geen betere veiligheidsschoenen? Dan hebben we het echt over besef en bewustwording. Wij weten al dat we dan een antwoord krijgen als: “Ik doe het al 25 jaar zo.” Nou, dan gaat het dus al 25 jaar bíjna helemaal goed. En dus gaan we het anders doen. Als we die cultuuromslag kunnen maken én elkaar durven aan te spreken, dan gaan we langzaam naar niveau vier. Versta mij niet verkeerd, dat vraagt nog heel wat van ons, maar wij willen ambities hebben en de directie staat daar helemaal achter. We hebben nu een ruime drie gescoord,
we gaan natuurlijk voor de vier!”

Karen Arts
Meer nieuws

Geef een reactie