Wooncorporatie De Sleutels zet in op co-making

In april 2018 hebben Hemubo en wooncorporatie de Sleutels in Leiden een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Sleutels ging niet over één nacht eis en nam een jaar de tijd een geschikte derde ketenpartner te vinden nadat ze afscheid hadden genomen van een eerdere partner. Ze letten daarbij op de ‘harde’ kant van het verhaal; het moet een financieel gezond bedrijf zijn en ze letten daarbij op de ‘zachte’ kant van het verhaal; het moet een bedrijf zijn dat bewoners hoog in het vaandel heeft staan. Corporatie De Sleutels is daadwerkelijk cijfers gaan opvragen en heeft bewonersgroepen gesproken en zo kwam uiteindelijk Hemubo bovendrijven. Wilbert de Wilde, manager Vastgoed: “We zitten nu midden in een proces om van projectgebonden partnership naar projectongebonden partnership te gaan. Reden voor een gesprek met Wilbert en Sandra van Straaten, projectontwikkelaar.

Het kan beter, goedkoper, sneller én leuker!

Wilbert: “Voor het onderhoud van ons bezit is het van belang slimme, strategische keuzes te maken. Een open, transparante en langdurige samenwerking is hierbij essentieel. De oude manier van denken in onderhandelen op inkoop werkt niet. Het is juist die langdurige samenwerking, ook wel co making genoemd, waar we winst kunnen behalen. In een co making werk je beter, goedkoper, sneller en leuker. Beter omdat je in een langdurige samenwerking weet wat je aan elkaar hebt, je leert van fouten en herhaalt wat goed gaat. Sneller omdat er geen tijd verloren gaat aan eindeloos onderhandelen. Door vroegtijdig informatie te delen ontstaat een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Dit leidt tot minder faalkosten. En beter + goedkoper + sneller maakt leuker. Dit geldt uiteraard ook voor nieuwbouw waar we veel samenwerken met Hillen & Roosen. Sorry voor het cliché maar het is net als met een huwelijk. In een goed huwelijk durf je te zeggen wat goed en niet goed gaat en je doet daar samen iets aan. Dat is bij co making ook zo.

Onze kernwaarde is: iedereen een goed thuis! Daar bedoelen we uiteraard onze bewoners mee, maar ook onze medewerkers.”

Sandra: “Door co making ontstaat een lerende organisatie. Als je op elk project samenwerkt met een andere partij raak je niet op elkaar ingespeeld en leer je niet van eerdere ervaringen. Centrale Blokken, een project waar we nu midden in zitten met Hillen & Roosen is een mooi voorbeeld. We doen daar veel ervaring op en die ervaring nemen we mee naar de volgende projecten; Lage Rijndijk en Zuidelijke Blokken. Beide projecten lijken er erg op. Lage Rijndijk heeft eveneens een monumentale status. Zuidelijke Blokken, waar we sloop-nieuwbouw doen, is niet monumentaal maar heeft wel een beschermd stadsgezicht. De uitdagingen op het gebied van circulair bouwen, (sociale) duurzaamheid en flora en fauna die we tegenkomen bij Centrale Blokken kunnen we ook bij Lage Rijndijk en Zuidelijke Blokken toepassen.”

De Sleutels staat voor grote opgave

Wilbert: “We werken samen met drie ketenpartners: Ballast Nedam West, Heembouw en Hemubo. We zitten nu nog in de fase dat we voor elk project een samenwerking aangaan met een partner. Centrale Blokken wordt door de dochteronderneming van Hemubo, Hillen & Roosen uitgevoerd. In de toekomst willen we dit anders vormgeven, namelijk een projectongebonden samenwerking met onze drie ketenpartners. De Sleutels staat als corporatie voor belangrijke opgaven; het bouwen van extra huurwoningen en het verbeteren en verduurzamen van het bestaande aanbod. Onze doelstellingen met betrekking tot onze portefeuille voor de komende 15 jaar maken wij helder. Waar een fysieke ingreep nodig is, wat we precies gedaan willen hebben en met hoeveel woningen we ons bezit in Leiden uitbreiden. Vervolgens leggen we dit voor aan onze drie partners. Zij hebben ten slotte verstand van (groot) onderhoud in allerlei vormen, energetische ingrepen én nieuwbouw. Van hen verwachten wij een voorstel hoe we deze opgave het beste kunnen aanpakken. Wie heeft de meeste expertise op een bepaald project? Er wordt gezamenlijk bepaald hoe om te gaan met het plangebied, met bewoners, hoe we samenwerken en op welke KPI’s we elkaar beoordelen. Wij zijn nauw betrokken bij het bouwproces. De partners haken vroeg aan, risico’s kunnen we daardoor beter beheersen.

We zijn deze omslag nu aan het maken en er is natuurlijk koudwatervrees. Wordt het niet te duur als we onze partners mee laten denken? Ik denk daar anders over: als je een transparante samenwerking aangaat en eerlijk bent tegen elkaar kan het juist beter. Is beter altijd goedkoper? Wij hebben een producteis, onze partners weten het beste hoe en met welke middelen we dat het beste kunnen realiseren. Je hoeft niet altijd voor de goedkoopste optie te gaan. Dat maakt het interessanter: het nadenken met de partners over inhoudelijke keuzes!”

Sandra: “Door op deze manier te werken creëren we juist meerwaarde. En dat geldt ook voor bewoners. Onze ketenpartners hebben ook daar veel expertise zitten.”

 

L1020897
Meer nieuws

Geef een reactie