Ketensamenwerking in de praktijk

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat we een partnerovereenkomst met 50 ketenpartners hebben gesloten voor de komende vijf jaar. Kennis delen staat hierin centraal. André Grob, Lean coach bij Hillen & Roosen en Paul Hogervorst, inkopercoördinator bij Hemubo vertellen bijna een jaar later over de ervaringen tot nu toe. Laten we beginnen bij het begin.

Waarom kiezen Hillen & Roosen en Hemubo voor een partnerovereenkomst?

Paul: Door strategisch samen te werken worden faalkosten gereduceerd, kwaliteit geborgd en kennis gedeeld. Nu we steeds meer innoveren op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en CO2 neutraliteit is samenwerking met vaste ketenpartners een must geworden.
André: Bovendien is de motivatie bij onze partners om mee te denken in innovatieve oplossingen groot. Door langdurige samenwerking kun je steeds een stap verder gaan op elk project dat in de toekomst voor je ligt. Bovendien geeft een langdurige samenwerking meer zekerheid dat investeringen die je nu doet, in de loop van de samenwerking worden terugverdiend.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

André: Wij werken volgens de zogenaamde leanfilosofie, dat houdt in dat we de vraag vanuit de klant waarmaken; we werken op tijd, compleet en voor een goede prijs. Wij doen dat door vroeg, in de ontwerpfase, met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Letterlijk ligt een project nog op de tekentafel als de ketenpartners mee gaan denken. Dan gaat het over de calculatiefase waarin data worden vastgelegd over wat geleverd gaat worden en tegen welke prijs. Over de planning, waar opdrachtgever, constructeur en partners bespreken hoe we op slimme wijze de planning halen en over de techniek; wat is het best werkbaar in de uitvoering .

Wat zijn voorbeelden van innovaties waar jullie met ketenpartners mee bezig zijn?

Paul: Je moet denken aan innovaties op het gebied van circulariteit, CO2 neutraal bouwen en diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals klimaatadaptief bouwen.

Een van de partners waar we mee samenwerken is Schipper Kozijnen, die zowel voor renovatie als voor de nieuwbouw werkzaam is. Schipper Kozijnen is een fabrikant van complete kunststof kozijnen. Via hun partner Gevelconcept maken ze ook houten binnenspouwbladen. Schipper Kozijnen is de eerste leverancier in de markt die circulaire kunststof kozijnen kan leveren: oude kunststof kozijnen worden vermalen tot bruikbare grondstoffen om nieuwe kunststof kozijnen mee te produceren. Zo kan het  dat op een project voor groot onderhoud kozijnen worden  gedemonteerd die later als nieuwe hoogwaardige kozijnen hergebruikt worden op een nieuwbouw project.

Zijn er voorbeelden van projecten waar innovaties door ketensamenwerking een grote rol spelen?

André: Voor het project VOC kade wordt gebruik gemaakt van circulair beton: de benodigde materialen komen uit gesloopte betonconstructies uit andere projecten waarvan de bestanddelen na bewerkingen worden hergebruikt. Een andere duurzaamheidsmaatregel is het gebruik van hout i.p.v. beton. Dat zie je terug bij Patch22 en Top Up.

Hoe vinden jullie de ketensamenwerking gaan?

André: Als iedereen bezig blijft op zijn eigen domein leer je niet. Wat wij willen is naar elkaar toe bewegen. Als je alleen maar zo min mogelijk risico wil lopen op financieel gebied, dan investeer je te weinig in samen beter presteren. Wat wij nu zien is dat we met alle ketenpartners juist naar elkaar toe willen groeien. Dat we bouwen aan de relatie, aan vertrouwen. Vanuit vertrouwen  kan je  samen een product leveren dat sociaal maatschappelijk verantwoord is en voldoet aan de standaard die wordt gesteld vanuit de klant. Dat betekent dus ook minder verspilling, op allerhande vlakken.

Is BIM bouwen een onderdeel binnen ketensamenwerking?

Paul: Absoluut. Het doel van in BIM bouwen is het virtueel zichtbaar maken van wat wij buiten gaan bouwen. Ik geef een voorbeeld: Voor de bevestiging van een kozijn heb je 4 bevestigingshoeken en 8 schroefjes nodig. Loop je virtueel door het gebouw heen, dan kun je simpelweg het aantal kozijnen tellen en dan weet je wat je nodig hebt. Als aan het BIM- programma de materiaallijsten zijn gekoppeld wordt bestellen geautomatiseerd en kost het minder tijd en heb je minder faalkosten. Kortom: hoe méér ketenpartners in BIM werken, hoe meer informatie we verzamelen, hoe beter de voorbereiding en hoe minder er mis kan gaan.

Paul: We zetten op dit moment ongelooflijke stappen door met alle partners in BIM te werken. Daarnaast willen we nog verder gaan door projectoverstijgend te werken en leren.

André: We werken nu voornamelijk met één team aan één project. Een project duurt ongeveer twee jaar, van de voorbereiding in BIM waarbij partners zijn ingehaakt tot en met oplevering. Stel dat we dat anders gaan doen, dat we voor alle projecten die lopen, een stuk of acht, de verschillende fasen evalueren op wat goed en fout ging. Dit nemen we dan mee als leermoment naar een ander project dat op dat moment in die fase zit.

Paul: Dat noemen wij projectoverstijgend leren en dat draagt bij aan het lerende vermogen van de keten en het voorkomen van verspillingen zoals bijvoorbeeld bij onnodige herstelwerkzaamheden.

André: Door de verschillende disciplines en partijen als één keten te laten samenwerken maken we een mooi en betrouwbaar product voor onze klanten, en belasten we niet onnodig het milieu en de samenleving. Bovendien behouden we continuïteit voor Hemubo, Hillen & Roosen en onze partners.

 

Groepsfoto Hemubo
Meer nieuws

Geef een reactie