Ik heb nogal een brede interesse

Boris (26) wist één ding zeker: hij wilde iets met duurzaamheid en planologie gaan doen, maar wat? Geen idee. Dus werd het de bachelor Future Planet Studies met een major planologie aan de UvA en vervolgens de master Environment and Society Studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een gesprek met Boris, die sinds april 2021 als tendermanager bij Hemubo werkzaam is, op de afdeling Conceptontwikkeling. Zijn ‘ondertitel’ is planoloog. Wat een termen allemaal. Wat doet Boris nou precies? Waar ligt zijn passie? En waarom werkt hij bij Hemubo? We gaan het hem allemaal vragen.

Laten we beginnen de opleidingen even te verduidelijken. Future Planet Studies, dat klinkt heel breed.

Boris: “Dat is het ook en dat vond ik er ook zo tof aan. Het gaat over het veranderende klimaat, de stijging van de zeespiegel, de effecten van de mens op onze leefomgeving en het toekomstperspectief van de maatschappij. Best zware onderwerpen. Het heeft alles te maken met duurzaamheid én het leven zelf. Je kunt er vanuit verschillende invalshoeken naar kijken en dat komt ook allemaal aan bod. Mijn vervolgstudie aan de Radboud Universiteit borduurde daar eigenlijk heel mooi op voort. De opleiding Milieu & Maatschappij gaat ook over onze toekomstige leefomgeving. Een heel interessant thema. Helemaal van deze tijd en iets waar we, ook in de bouw, op in moeten spelen. Je kan er zowel vanuit technisch oogpunt naar kijken als meer vanuit een sociale bril. Ik ben meer gespecialiseerd in dat stuk waar de sociale duurzaamheid en ruimtelijke duurzaamheid elkaar raken en ik kijk dan naar welke gevolgen dit heeft voor onze leefomgeving.”

Kun je dat uitleggen?

Planologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de indeling van de ruimte van een wijk, dorp of stad. Daarin houd je rekening met de mensen die er wonen, maar ook met groenbehoud, ruimte voor winkels, wegen, vervoer, ecologie, water, recreatie, publieke ruimte en nog veel meer. Alles moet binnen de beperkte en schaarse ruimte een plek krijgen; wij noemen dat ruimtemanagement. En, daar komt ie weer: het moet ook nog duurzaam zijn, dus op de (zeer) lange termijn houdbaar. Kortom, heel breed. Als we de leefomgeving klaar willen maken voor de toekomst, dan moeten we rekening houden met de klimaatverandering. Klimaatadaptatie is daar een voorbeeld van. Anders gezegd: hoe gaan we een gebied aanpassen zodat het klaar is voor toekomstige uitdagingen? Wat zijn onze duurzame oplossingen voor meer en heftigere neerslag? Hoe gaan we om met de temperatuurstijging, hoe houd je een wijk en de woningen van de bewoners koel? Wat doe je met mobiliteit: is deel-mobiliteit een oplossing voor de uitstoot van CO2, de parkeerdruk in de wijken en de dichtheid van de ruimte die we überhaupt hebben in grote steden? Te veel mensen te dicht op elkaar zorgt sowieso voor problemen. En hoe kunnen we woningen betaalbaar houden? Als we alleen maar woningen bouwen in het duurdere segment, creëer je een stad waar mensen met een lager inkomen naar buiten worden geduwd. En dat is, mijns inziens, het laatste wat je wil. Een diverse stad is een mooie stad.

Is daar binnen Hemubo ruimte voor?

Absoluut! Wij zijn een heel jonge afdeling met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Wij zijn opgegroeid met de gedachte van duurzaamheid en het belang hiervan voor de toekomst van onze wereld. Dit speelt voor ons heel erg. En je ziet gelukkig dat opdrachtgevers duurzaamheid ook steeds belangrijker vinden en dat willen wij ook stimuleren. En voor ons zijn de opdrachtgevers uiteraard het belangrijkste.

Hillen & Roosen werkt aan meerdere projecten waar we bouwen voor het lagere en middensegment, voor studenten en starters. Dat vinden we belangrijk. En voor elk project geldt dat duurzaamheid voorop staat. Voor Hemubo is dat net zo. Ook bij renovaties kijken wij altijd naar sociale duurzaamheid.

Hoe vind jij het werken bij Hemubo?

Het is mijn eerste grotemensenbaan, om het maar zo te zeggen. Ik ben afgestudeerd in coronatijd, een saaie tijd waarin ik alleen aan mijn thesis werkte, niet naar de uni kon en waarin mijn bijbaantje ook grotendeels stopte. Ik verveelde me eigenlijk. Toen een extern uitzendbureau mij benaderde dacht ik dus meteen: hier ga ik voor. Zowel het eerste als het tweede gesprek gingen zo makkelijk en de klik was er meteen. Ze zochten iemand met een andere blik, een andere studierichting. En verder iemand die in het team past. Nou, dat ben ik! Ik ben een teamplayer. Hier op de afdeling helpen we elkaar, we werken samen aan een doel en je staat er nooit alleen voor. Er is enorm veel creativiteit en de drive het goed te willen doen voor elkaar, voor het project, voor de opdrachtgever en de bewoners. Dat geeft me heel veel energie. Ik kan mezelf hier verder ontwikkelen en dat vind ik belangrijk.

Met welke projecten ben je bezig?

Dat is niet helemaal makkelijk te zeggen, het zijn heel veel projecten die allemaal verschillend zijn. Maar laat ik zeggen dat ik de onderdelen binnen projecten waar we mee bezig zijn ontzettend interessant vind. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met sloop-nieuwbouw. Ik mag dan meedenken over hoe een gebouw in de omgeving past en hoe het een duurzaam effect op zijn omgeving kan hebben. Met de gehele afdeling denken we na over mooie concepten die corporaties helpen met doorstroming. Dit is een groot probleem en heeft ook met sociale duurzaamheid in de stad te maken. Hier ligt een kans bij renovatie-opgaves in de sociale woningbouw. Hoe kunnen we dit doen en tegelijkertijd de bewoners iets extra’s geven?

Ik vind het geweldig dat Hemubo zich steeds meer inzet op gebiedsniveau, uiteraard duurzaam. Het belang van de samenhang tussen verschillende gebouwen en hun omgeving wordt steeds belangrijker. Dit is leuk om te merken en vooral om er onderdeel van te zijn.

 

KLEIN Boris 3 bewerkt
Meer nieuws

Geef een reactie