Hemubo is benoemd tot Top ondernemer van het jaar.
Tijdens het feestelijke Gala van de Flevopenningen, dat op 24 april 2015 werd gehouden, is Hemubo verkozen tot Toponderneming van de gemeente Flevoland. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan ondernemingen in Flevoland die onder andere innoverend en duurzaam zijn en die een economische betekenis hebben voor de provincie. Hemubo ontving de Flevopenning uit handen van Flevolands gedeputeerde van Economische Zaken; Jan Nico Appelman. Hij noemt Hemubo “een terechte winnaar. Hemubo heeft een indrukwekkende trackrecord en is erin geslaagd om in een neergaande markt mede dankzij vernieuwing in aanpak en uitvoering bij vastgoed renovatie en onderhoud zijn stevige positie niet alleen te handhaven, maar zelfs verder uit te bouwen.”

Hemubo een financieel gezonde organisatie is.
Onlangs ontving zij van Dun & Bradstreet een nummer 1 rating, waarmee zij geregistreerd staat als een bedrijf met de hoogste kredietwaardigheidsklassen dat een minimaal risico heeft op faillissement. Daarbij beschikt Hemubo over een Graydon Award. Dit betekent dat Hemubo tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven in de branche. In tijden van financiële onzekerheid is het belangrijk te weten met wie men zaken doet, zodat bedrijven verantwoord kunnen samenwerken. Tevens heeft Hemubo in 2012 de Cobouw Award gewonnen voor het best presterende bouwbedrijf (van de vijftig grootste bouwondernemingen in Nederland) tijdens de crisis. In 2013 konden enkel familiebedrijven genomineerd worden, maar in 2014 zijn wij wederom genomineerd voor deze Award en op een prachtige tweede plaats geëindigd.

In 2009 ondertekende Hemubo een convenant met de Belastingdienst. Het convenant toont aan dat de Belastingdienst vertrouwen heeft in de manier waarop het bedrijf aan haar fiscale verplichtingen voldoet en in de wijze waarop Hemubo haar processen op orde heeft. In het convenant is het zogeheten ‘horizontale toezicht’ vastgelegd: een samenwerking tussen beide partijen op basis van heldere afspraken. Begrip, transparantie en vertrouwen staan centraal. Het convenant behelst basisafspraken omtrent houding, gedrag en intenties. Met het convenant geeft de Belastingdienst aan dat de administratie van de organisatie dusdanig op orde is dat zij er op vertrouwt dat de aangiften aanvaardbaar zijn.

Hemubo haar betalingstermijn heeft verkort.
In het kader van het versterken van de keten gaan alle werkmaatschappijen binnen de Hemubo Groep goed partnerschap nog meer belonen. Per begin 2015 worden de facturen van onze partnersnog sneller betaald. De betalingstermijn wordt van 40 dagen teruggebracht naar 30 dagen. Voor ZZP’ers en kleine aannemers was deze termijn reeds gereduceerd tot 30 dagen. Een sterke keten is namelijk minder afhankelijk van externe financiers en daardoor ontstaat er meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling. Maar een sterkere keten verhoogt ook het plezier van samenwerken en de tevredenheid bij de opdrachtgevers. Samen staan we sterker!