Slank werken
Het doel van Lean werken is het zo ‘slank’ mogelijk inrichten van een proces door te evalueren welke handelingen daadwerkelijk waarde toevoegen aan het eindproduct en welke handelingen verspillingen zijn. Om Lean te werken is het nodig dat de kennis vanuit de werkvloer wordt opgehaald om het bouwproces zo optimaal mogelijk te kunnen plannen, voorbereiden en uitvoeren. Hemubo heeft samen met haar ketenpartners veel ervaring met de Lean filosofie. Zij is hier in 2010 mee begonnen en de voordelen zijn legio. Een snellere doorlooptijd, minder faalkosten, een grotere betrokkenheid, een prettige werksfeer, minder ziekteverzuim en uiteindelijk ook een beter verdienmodel.

Elimineren van verspilling
Handelingen die geen directe waarde toevoegen voor de klant, zijn verspilling. Hemubo is dan ook voortdurend bezig met het elimineren van deze verspilling door het optimaliseren van haar processen. Dit gebeurt op projecten onder andere door de Lean planning, waarbij de focus ligt op de meest optimale planning per woning waarbij inmiddels besparingen van 60% op de doorlooptijd zijn behaald.

Maar ook aan het dagelijkse proces van Hemubo wordt hard gewerkt. Middels een interne VSM (value stream mapping) en daaruit voortvloeiende werkgroepen zijn administratieve processen onder de loep genomen en zijn de voordelen benoemenswaardig.

Plezier in het werk
Ook tijdens de uitvoering heeft Lean een prominente rol in het werkproces. Ketenpartners die elkaar een handje helpen is hierbij een gewoonte in plaats van een uitzondering aan het worden. In plaats van dat de tegelzetter de trap op en af moet om al zijn materialen boven te krijgen, neemt nu iedereen elke keer als hij naar boven komt een pakje tegels mee.

Een van de pijlers van Lean is dat de verantwoordelijkheid ‘lager’ komt te liggen. De uitvoerende medewerkers bepalen zelf hun planning en plan van aanpak en mogen zelf beslissingen nemen. Hierdoor ontstaat autonomie en meesterschap waardoor men (aantoonbaar) meer plezier heeft in zijn werk.  Tussentijds worden de werkzaamheden voortdurend geëvalueerd en eventuele aanpassingen of verbeteringen in het proces worden direct geïmplementeerd.

Een van de pijlers van Lean is dat de verantwoordelijkheid ‘lager’ komt te liggen. Hierdoor ontstaat autonomie en meesterschap waardoor men aantoonbaar meer plezier heeft in zijn werk.