Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is een van de kerntaken van Hemubo. Hierbij wordt er gekeken naar het verduurzamen van het bestaande woningbezit, maar ook naar het zoveel mogelijk in stand houden van elementen die nog  niet aan het einde van hun levensduur zijn. De derde pijler van Hemubo is het recyclen van afval en materialen die binnen het project niet hergebruikt kunnen worden.

Verduurzamen
In vrijwel alle projecten is het de voornaamste uitdaging om met een minimum aan materialen een zo laag mogelijk energieverbruik voor de woningen te realiseren. Dit lukt: In veel gevallen is het mogelijk een opwaardering te maken naar een B, A of zelfs A+ woning. Hier werkt Hemubo volgens de Trias Energetica. Voor een energiezuinig huis speelt goede isolatie een grote rol, maar het slim installeren van een efficiënt verwarmingssysteem en het beperken van energieverbruik is minstens zo belangrijk. Bij voorkeur maakt deze installatie ook gebruik van omgevingswarmte en –energie. Hierbij wordt gekeken naar het gedrag en verbruik van de bewoners, door hier slim op in te spelen kan een maximum aan comfort gerealiseerd worden en wordt er energie bespaard. Het installeren van zonnepanelen en warmtepompen zijn dan ook steeds vaker toegepaste technieken om de zon en aarde te gebruiken voor energieopwekking en warmtewinning.

Instandhouden
Hemubo voorkomt vroegtijdige vervanging van de elementen die in een gebouw worden aangebracht: zo levert Hemubo bijvoorbeeld 15 jaar gegarandeerd houtrotvrije gevelelementen (geborgd door het VGO-keurmerk). Indien instandhouding van elementen niet meer mogelijk is omdat het degradatieproces te ver is ingetreden, kiest Hemubo voor onderhoudsarme materialen van duurzame bronnen, met een lange levensduur en die bij voorkeur te hergebruiken zijn. Milieueffecten van meerjarige onderhoudsplannen worden nauwgezet gemeten met GPR Onderhoud, een rekenmodel voor duurzaamheid van grootschalige renovaties.

Recyclen
Wanneer elementen niet meer geschikt zijn voor preservatie, kijkt Hemubo altijd naar mogelijke nieuwe doelen. Naast het gebruik van een milieustraat op elk project, waarbij afval gescheiden wordt voor hergebruik of recycling, kan er ook op ludieke wijze gerecycled worden. In Krimpen aan den IJssel werden de oude vloerbalken gebruikt om straatmeubilair in de wijk te realiseren, samen met de bewoners. Het hergebruik van dit materiaal leverde in dit geval zeer functionele producten op, die bovendien een mooi stukje geschiedenis van de wijk behouden!

Beter op de meter
Hemubo ontwikkelde samen met Rutges, Smits Vastgoedzorg en Era Contour het concept ‘Beter op de Meter’. Dit renovatieconcept bestaat uit een optimaal, kant-en-klaar, pakket aan ingrepen om zoveel mogelijk energiereductie te behalen voor een lage prijs. Het uitgangspunt van Beter op de Meter: 80% energiereductie voor € 30.000,- exclusief btw per woning. Dit wordt gerealiseerd door te kiezen voor die maatregelen die het meest kostenefficiënt zorgen voor energiebesparing. Door slim ‘engineeren’ zijn oplossingen tot A++/EI 0,35 mogelijk. De belangrijkste maatregelen hierbij zijn: dak-, vloer- en spouwmuurisolatie; HR++ glas; kierafdichtingen; warmtepomp met boiler; ventilatiesysteem met warmteterugwinning; zonneboiler en zonnepanelen. Het resultaat van deze maatregelen is een vernieuwde woning met meer comfort en een lage energierekening, tegen een lage investering met een hoog rendement. Lees hier alles over beter op de meter.