Het model
BIM staat voor ‘building information model’, een model met als doel faalkosten te beperken en de doorlooptijd te verkorten. BIM is een digitaal 3D model waarin alle bouwpartners samenwerken en waarin wijzigingen in het gebouw worden bijgehouden. Door gezamenlijk te werken in dit model komen fouten sneller aan het licht omdat de bouw en installatie hierin samenkomen, waardoor kosten en tijd bespaard worden. Het BIM model wordt gegenereerd na het doen van opnames, metingen en/of scans, in nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen  die in het model zullen werken en de daaronder vallende leveranciers. De BIM manager is verantwoordelijk voor het uitwerken van de BIM modellen. Na de aanleg van het model kan het middels een ‘viewer’ ook gebruikt worden door bijvoorbeeld woningconsulenten om te zien welke onderdelen bij beschadiging weer besteld kunnen worden. Een aannemer of opzichter in deze viewer weer aantekeningen maken van vervangingen die gedaan zijn. Periodiek worden deze aantekeningen weer in het 3D model verwerkt door de BIM manager, om het model up-to-date te houden. Het grote voordeel van het werken in deze modellen is dat alle informatie in een bestand beschikbaar is en door alle partijen in te kijken is.

Lange termijn
Het is met name interessant om gebruik te maken van een BIM model in een meerjarig onderhoudsplan: kleine aanpassingen en grote verbouwingen worden allemaal in het model verwerkt, wat telkens veel tijd scheelt aan opnames en de aanleg van tekeningen. Hemubo heeft in grote projecten het werken met BIM-modellen toegepast en wij hebben de ambitie in de toekomst zoveel mogelijk van onze ketenpartners te betrekken in deze werkwijze.