Communicatie
Hemubo vindt het belangrijk dat bewoners weten waar zij aan toe zijn, met name bij renovatie en onderhoud in en om de woning is dit van groot belang. Hemubo gelooft in communicatie op maat en bekijkt per project welke vormen van communicatie en bewonersbegeleiding het beste passen. Dit kan inhouden dat de opnames in de avonduren worden uitgevoerd als de bewoners allemaal veel aan het werk zijn. Maar ook dat bewoners betrokken worden bij het maken van een Lean-communicatieplanning. Hemubo past verschillende vormen van communicatie toe, zoals het inzetten van social media, intensieve bewonersbegeleiding of het vertalen of visualiseren van informatie om het laagdrempeliger te maken.

Ook bij participatie trajecten speelt Hemubo een rol. Zij doen alles wat nodig is om de bewoners te enthousiasmeren of maken de koppeling met sociale initiatieven waarbij buren met elkaar in contact komen en elkaar motiveren om de wijk nog meer te verbeteren. Op het project ‘Smitsweg’ zijn er ‘Elevator pitches’ gehouden, waarbij het projectteam letterlijk in de lift ging staan en met bewoners in gesprek kwam. Vervolgens zijn daar ‘Flat-screens’ opgehangen waarop bewoners rapportages kunnen zien over de renovatie. De bewoners van de Smitsweg wordt tevens om een actieve bijdrage gevraagd. Zij kunnen bijvoorbeeld een rapportage maken voorop de ‘Flat-screens’ maar kunnen ook hun gereedschap of diensten aanbieden en lenen in de Toolbox.

Voor de Smitsweg in Soest zijn ‘Elevator Pitches’ gehouden, hangen er ‘Flatscreens’ in de liften en kunnen bewoners gereedschap lenen in de ‘Toolbox’.

Bewonersbegeleiding
Het merendeel van de werkzaamheden die Hemubo uitvoert vindt plaats in bewoonde staat. Per project wordt bepaald hoe de overlast, die helaas onvermijdelijk is, tot een minimum beperken kan worden. Het motto van Hemubo is dan ook ‘Wij zijn bij de bewoners te gast’.

De bewonersbegeleiders spelen een belangrijke rol in de communicatie met de bewoners. Zij vormen de spil tussen de bewoners, de corporatie en de uitvoerder. Bewoners kunnen bij hen terecht voor vragen, klachten maar vaak ook gewoon om even een praatje te maken. Zij weten altijd goed wat er speelt bij een project, maar weten ook goed waar de bewoners behoefte aan hebben. Deze bewonersbegeleiders zijn bij Hemubo zélf in dienst, omdat het belangrijk is dat deze ‘hart voor het project’ hebben.

Omwille van het continu bijsturen en perfectioneren van de organisatie voert Hemubo regelmatig bewonerstevredenheidsonderzoeken uit. Een goede omgang met bewoners is een van de speerpunten. Gemiddeld scoorde Hemubo over de afgelopen negen jaar een 7,8, de ambitie is om in 2015 een 8,5 te scoren.

Bewonersbegeleiders zijn bij Hemubo zélf in dienst, omdat het belangrijk is dat deze ‘hart voor het project’ hebben.

Overlastbeperking
Hemubo probeert altijd verder te gaan in het bieden van een zo comfortabel mogelijke uitvoeringsperiode. Ten eerste worden de werkzaamheden, door middel van Lean plannen,  ‘per woning’ en op uurniveau ingepland, dat wil zeggen: het aantal dagen dat er actief verbouwd wordt in een woning wordt tot een minimum beperkt door de verschillende werkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De overlast die veroorzaakt wordt, wordt duidelijk gecommuniceerd, zodat de bewoners weten waar zij aan toe zijn. Wanneer nodig biedt Hemubo noodvoorzieningen op maat. Dit kan vorm krijgen door een klusteam welke hand-en-span diensten verzorgt maar ook door het inrichten van ‘Hotelwoningen’ waarbij bewoners enkel hun koffer hoeven in te pakken en hun intrede kunnen doen in een luxueus uitgevoerde woning.

Hotelwoningen in de buurt boden comfortabel onderdak ten tijde van de bouw.