Van starter bij het secretariaat tot hoofd personeelszaken

Ruim 25 jaar geleden komt Titia van den Berg op een tijdelijk contract binnen bij Hemubo als vervanger van Sandra Bouhuys (inmiddels alweer 31 jaar in dienst) op het secretariaat. Ze heeft het naar haar zin, maar als Sandra terugkomt is het avontuur voorbij. Hoewel, vanwege onderbezetting mag ze nog een paar maanden blijven. Maar zo wordt het spel niet gespeeld. Titia heeft ambitie en geeft te kennen dat ze best weer tijdelijk op het secretariaat wil werken, maar dan wel voor het salaris dat gelijk staat aan de kosten van het uitzendbureau. Daarmee zet ze zichzelf in de picture. Titia doet niet alleen het werk dat van haar wordt verlangd, maar meer. De rest is geschiedenis.

 

We gaan naar 1993. Je studeert af als landbouwingenieur aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden, afstudeerrichting bedrijfskunde. Is een keuze voor iets met groen en landbouw dan niet vanzelfsprekend?

Ja, zeker wel. Maar ik zeg altijd: het leven is een aaneenschakeling van momenten en van geluk. Je studeert iets en vervolgens kom je heel ergens anders terecht. Ik was bijna aangenomen bij de Rabobank, toen ‘de boerenleenbank’, de eerste baan waar ik solliciteerde. Ik werd 2e van de 700 sollicitanten. Toen ik afstudeerde werd de arbeidsmarkt overspoeld met hbo’ers. Ik bedoel maar, het had niks gescheeld of ik was in de bankwereld terecht gekomen.

In 1996 verhuisde je van Friesland naar Almere.

Klopt, samen met mijn vriend, met wie ik nog steeds samen ben en een zoon heb gekregen. In het begin vond ik de randstad zo druk dat ik op mijn knieën weer terug wilde naar het ‘heitelân’ (het vaderland, c.q. Friesland, red.). Maar het liep anders en ik startte bij Hemubo, op 19 augustus 1996. Eerst als vervanging wegens zwangerschapsverlof en daarna als afdelingshoofd. Ik heb de afdeling verder opgezet, uitgebreid qua capaciteit en het proces verder geoptimaliseerd. In mijn rol als hoofd van de afdeling deed ik diverse taken buiten de afdeling, zoals deelname in de werkgroep ICT, ondersteuning bij KAM en meedenken met directie en afdelingshoofden over onze missie, visie en de kernwaarden van onze organisatie op het gebied van o.a. personeel, financiën, klanten, onderaannemers/leveranciers en maatschappij. Ik kreeg toen door dat ik veel meer kon dan ik aanvankelijk dacht. In 2003 vertrok het toenmalige hoofd Financiën, die naast zijn core business ‘financiën’ verantwoordelijk was voor het verzuimbeleid. Er was in die tijd nog geen afdeling Personeelszaken. Ik heb bij de directie toen aangegeven dat ik deze rol wel wilde overnemen. En zo is de afdeling Personeelszaken eigenlijk gestart.

Je had daar toen niet de juiste opleiding voor.

Ik had vooral werkervaring en de drive. Maar om mijzelf verder te bekwamen in het vakgebied heb ik diverse opleidingen gedaan, zoals een opleiding HR, arbeidsrecht, verandermanagement, bedrijfskunde, strategisch gezond-heidsmanagent en dergelijke.

Zit je nu helemaal op je plek, of ben je al weer bezig met iets nieuws op te zetten?

Ik prijs mezelf ontzettend gelukkig als HR-manager met een fantastisch HR-team binnen een heel leuk en dynamisch bedrijf. Als ik terugkijk, dan heb ik mij sterk persoonlijk kunnen ontwikkelen. Hemubo heeft mij altijd de ruimte en het vertrouwen gegeven om dit te doen. Dit is wat mij betreft wat Hemubo zo een mooi bedrijf maakt. Als je iets wil bereiken, zijn de mogelijkheden legio. Je moet er wel zelf achteraan gaan.

Hemubo is ontzettend gegroeid en jij hebt dat van dichtbij meegemaakt, wat is er veranderd?

Toen ik begon bestond het bedrijf uit één betonbedrijf en twee schildersbedrijven en waren er circa 80 medewerkers in dienst. De drie bedrijven hadden alledrie een onderscheidende identiteit. Kun jij je dat voorstellen. De ene had rood, de ander blauw en dat zag je dan overal terug. Nu hebben we elke werkmaatschappij één en dezelfde uitstraling gegeven. Hemubo Almere, Hemubo Betontechniek, Hemubo Bouw, Hemubo E-Techniek, HMB W-Techniek, HMB MiIlieutechniek, Mulder Schilders, H&R Bouw en Kennemer Betonbouw, we zijn één bedrijf. We hebben een heel sterke focus op synergie binnen de bedrijfsonderdelen. Zowel in strategie als in communicatie, samenwerking, bedrijfskleding en meer. Ik meen het echt als ik zeg dat de directie altijd goed op de ‘toko’ heeft gepast. Ook in de crisisjaren vanaf 2008 hebben we tegen de stroom in geïnvesteerd in het bedrijf. Dat vind ik heel knap. En het heeft goed uitgepakt. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de overname van Kennemer Betonbouw en Hillen & Roosen. Maar ook bijvoorbeeld aan het ontstaan van een hoogwaardige afdeling Conceptontwikkeling met jong getalenteerde academici die nadenken over ontwerp, gebiedsbeheer, duurzaamheid en circulariteit. Vandaag de dag tellen we 500 medewerkers en bestaat Hemubo uit 10 bedrijven.

Als we kijken naar jouw vak – human resource management, zoals dat tegenwoordig heet – wat zijn jouw ideeën daar over?

We staan voor een grote uitdaging in de bouwsector. In de eerste plaats moeten we woningtekorten wegwerken. Zoals bekend wachten (jonge) mensen jarenlang op een woning. Daarnaast veranderen de regels constant. Een paar voorbeelden: aanleggen warmtenet, de nieuwe Omgevingswet, PFAS- en stikstofregels, de wet Kwaliteitsborging. En al die regelgeving kan nog weleens de innovatie in de weg staan. Dan willen we allemaal duurzaam bouwen door het hergebruik van materialen, toepassing van zonne- en windenergie, gasinstallaties vervangen door warmtepompen en dergelijke. Ander probleem: te weinig personeel. En niet alleen handjes: we hebben vakkrachten nodig met nieuwe skills, de technologie staat niet stil. Er worden steeds meer bouwonderdelen geprint in 3D, mensen kunnen met een virtual reality-bril op ‘rondlopen’ in een nog te bouwen pand. Technologie en informatiesystemen worden steeds belangrijker binnen onze sector. Scholieren die op het vwo zitten – zoals mijn zoon, hij doet Technasium – of studenten die een IT-opleiding doen, denken niet meteen aan een carrière in de bouw. Daar moeten we als sector méér aan doen. We moeten onze sector een ‘sexy imago geven’.

Ben je je zoon aan het klaarstomen voor een functie binnen Hemubo?

Haha, nee dat zeg ik niet. Maar onze afdeling staat voor verschillende thema’s die echt aandacht vragen. Ik kan hier nog jaren vooruit. En met plezier. Ik voel me ontzettend thuis tussen de ‘bouwboeren’. Geen echte boeren waar ik dacht terecht te komen, maar wel een mannenwereld. En naast werken zijn er zo veel leuke dingen. We trainen voor de bootcamp, we rijden tourritten op de motor – mijn hobby – we gaan op wintersport en we hebben leuke etentjes. Play hard, work hard, zeggen ze toch. Nou, dat is dan Hemubo voor mij.

KLEIN 20210913_125528 1 bewerkt 3
Meer nieuws

Geef een reactie