In de nieuwsbrief: Elan Wonen kiest voor verduurzaming

Aan de Bernadottelaan en omstreken in Haarlem werken Elan Wonen en Hemubo samen aan onderhoud en isolerende verbeteringen aan vijf galerijflats. De ambitie is dat de in totaal 201 woningen, gebouwd in 1972, door de verduurzaming een energielabel A krijgen en klaar zijn voor een energieneutrale toekomst.

Richard van Zwet, projectleider bij de afdeling Vastgoed bij Elan Wonen vertelt dat Hemubo via een EMVI-aanbesteding is geselecteerd dit werk te realiseren. Richard: “Wij kennen Hemubo al wat jaren, de cultuur en hun core business is ons bekend. In het plan van aanpak heeft Hemubo veel aandacht besteed aan de bewoners en dat is voor ons heel belangrijk.” Het verbeterplan omvat onderhoudswerkzaamheden, energetische maatregelen, esthetische verbeteringen en veiligheidsmaatregelen waardoor het Politiekeurmerk Veilig Wonen van toepassing wordt. Richard: “Wij werken volgens een no-regret aanpak. Dat betekent dat we onze onderhoudswerkzaamheden slim plannen over een langere termijn. Omdat we nu groot onderhoud doen in dit complex en ook in de woning komen, is dit tevens het beste moment bewoners de keuze te geven van het kookgas af te kunnen. In elke woning wordt een aansluiting voor elektrisch koken gemaakt. Kiest de bewoner voor gasloos dan wordt de gasmeter zonder afsluitkosten verwijderd. In 2050 wil Elan Wonen dat alle woningen energieneutraal zijn. De energetische verbeteringen die we nu doorvoeren leiden uiteindelijk tot dat doel. Ook het leefklimaat in de woningen wordt verbeterd door het aanbrengen van een ventilatiesysteem met CO2-sensoren. De kozijnen worden rondom afgekit, het dak krijgt extra isolatie en nieuwe dakbedekking, aan de buitenzijde worden de kopgevels geïsoleerd en het dak wordt naar potentie volgezet met zonnepanelen. Al deze maatregelen dragen bij aan meer comfort voor bewoners en energiezuinigere woningen.”

Jiayi Zeng, specialist duurzame energietechniek bij Hemubo voegt toe: “Wij onderzoeken momenteel of wij de zonnepanelen, die op de daken komen, kunnen voorzien van een batterij-opslag systeem. De batterijen slaan overtollige stroom op tot het moment dat de energie nodig is. Op momenten dat er geen energie wordt opgewekt kan een woning dan toch gebruik maken van zonne-energie. Zo zorgt de batterij voor flexibiliteit van de momenten wanneer er stroom gebruikt kan worden. De stroom kan ook verhandeld worden wanneer de elektriciteitsprijs hoger ligt tijdens hoge pieken in het elektriciteitsnet. Flexibiliteit achter de meter gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen in ons nieuwe energiesysteem. Door daar nu al mee te experimenteren bereiden wij ons en onze opdrachtgevers voor op de toekomst. Elan Wonen staat hiervoor open.”

Bewoners zijn positief over de energetische verbeteringen
Diverse bewoners denken mee over de aanpak van het groot onderhoud. Zij vormen de klankbordgroep. Marijke van de klankbordgroep: “De werkzaamheden zijn nog in volle gang, maar het deel waar ik woon is zo goed als afgerond. Het vervangen van de gietijzeren standleidingen van het riool veroorzaakte denk ik de meeste overlast. Ik kan voor alle bewoners spreken dat we uiteindelijk ontzettend blij zijn met het eindresultaat, maar de 10 weken dat ze bezig zijn in en rond je woning zijn gewoon zwaar. Hemubo huurt natuurlijk ook weer mensen in die bepaalde werkzaamheden uitvoeren en het is belangrijk dat zij werken volgens de filosofie van Hemubo. Dat is gelukt, het personeel is erg beleefd en ik neem mijn petje af voor alle harde werkers, want de tijdsdruk is hoog.” Op de vraag of de klankbordgroep ook echt mee kon denken en meebeslissen over de plannen antwoordt Marijke: “Dat kon zeker. Er was eerst een plan waarbij de waterleidingen door de gang en de entree zouden lopen, maar dat is esthetisch natuurlijk niet mooi. Dat is met een digitale watermeter opgelost. Ook over de uitstraling van de flats mochten wij meebeslissen.” Richard: “Elk gebouw krijgt een eigen kleurstelling en identiteit dankzij een verticale glasstrook boven de entree en willekeurig geplaatste glaspanelen langs de galerijen. Daarnaast worden de galerijen en balkons voorzien van een nieuw hekwerk. Door de galerijen op te hogen wordt deze toegankelijker voor rollator- en rolstoelgebruikers en daarmee zijn de woningen levensloopbestendiger.” Marijke: “Het meest blij zijn wij met alle isolerende maatregelen. Buiten het feit dat de kosten daarmee omlaag gaan is het comfortabeler. Ook als het buiten fris is, is het behaaglijk in huis.”

Richard: “Ik had geen betere afvaardiging kunnen wensen van de bewoners. Wij willen minimaal een 8 scoren op bewonerstevredenheid. Dan is communicatie ontzettend belangrijk. Hemubo heeft de bewonerscommunicatie op zich genomen en dat gaat erg goed. De gehele samenwerking tussen alle partijen verliep constructief en informeel. Als ik bij wijze van spreken nog meer projecten op deze manier zou mogen doen, dan doe ik het!”

Elan Wonen_Bernadottelaan_Haarlem
Meer nieuws

Geef een reactie