4 oktober is Werelddierendag

De Dierenambulance Amsterdam zet zich 24/7 in voor dieren in nood. Denk aan het vervoer van zieke of gewonde dieren naar bijvoorbeeld de dierenarts of (tijdelijke) opvang, of het ophalen van overleden (huis)dieren op straat. De Dierenambulance werkt daarnaast samen met verschillende overheidsdiensten zoals politie, brandweer en Rijkswaterstaat, maar ook deurwaarders, de GGD en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Het werk op de meldkamer en ambulance wordt voor 90% door vrijwilligers uitgevoerd!

Madelon werkt al ruim 14 jaar bij de Dierenambulance, waarvan 1,5 jaar als vrijwilliger. Madelon: “Ik wilde als kind al werken met dieren, maar ik had niet verwacht dat ik het tot mijn ‘echte’ baan kon maken. En gelukkig kon dat uiteindelijk wel. Ik noem mezelf een straatkat: als ik maar onderweg ben en samen mag werken met mens en dier – want je hebt natuurlijk ook te maken met het baasje van het dier. Ik heb jarenlang als chauffeur gewerkt en inmiddels ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie bij de Dierenambulance. En gelukkig ga ik nog geregeld mee op de ambulance. De werkzaamheden zijn heel divers. Je denkt meteen aan een aangereden dier, maar waar men niet aan denkt zijn de keren dat wij uit moeten rukken omdat een dier opgevangen moet worden vanwege een uithuisplaatsing, een detentie van de eigenaar of bij grootschalig onderhoud, waarbij het voor het dier te spannend is in het huis te blijven. Hemubo is een bedrijf dat dit serieus neemt. Als er bij groot onderhoud door bewoners wordt aangegeven dat ze zelf geen opvang kunnen regelen voor hun huisdier, dan regelt Hemubo dat via ons. Wij halen het dier op en regelen opvang. Als het voor het dier weer rustig genoeg is om terug te keren naar huis, halen we het dier terug op.

Hemubo is voor ons een belangrijke donateur. We zijn sowieso afhankelijk van subsidies, donaties, legaten en giften. Tot nu toe zijn we nog zeer goed in staat ons werk goed te doen en te zorgen dat we dieren met alle liefde kunnen helpen.”

1 (Madelon) bewerkt
Meer nieuws

Geef een reactie