Hemubo is gegroeid!

Op maandag 19 november waren wij vereerd de burgemeester van Gemeente Almere, Franc Weerwind, te hebben mogen ontvangen voor de officiële opening van onze kantooruitbreiding. Als echte Almeerse onderneming zijn wij verheugd met deze belangrijke mijlpaal!

Hemubo zit met haar kantoor en magazijn sinds jaar en dag in Almere. In 2013 groeiden wij voor het eerst uit onze jas en verhuisden naar de Damsluisweg in Almere. De oplossing voor de doorgaande groei werd het aanbouwen van een nieuwe vleugel aan het huidige pand. Uiteraard uitgevoerd door onze nieuwbouwtak Hillen & Roosen. De nieuwe vleugel is op subtiele wijze aan het huidige pand toegevoegd: de huidige entree, die iets naar buiten steekt, blijft de entree en ook aan de uitstraling van het pand verandert weinig.

De naastgelegen vleugel geeft ons 900m2 nieuwe kantoorruimte en bestaat uit drie bouwlagen. Het nieuwe gedeelte is daadwerkelijk geïntegreerd in ons huidige pand. Onze transparante manier van werken komt duidelijk terug in het ontwerp. Er zijn ‘doorkijken’ gerealiseerd naar alle afdelingen. We hebben samen met de verschillende afdelingen zelfs onderzocht hoe we de werkplekken kunnen optimaliseren en het meest efficiënt en plezierig kunnen werken; wie zit waar, welke afdelingen ondersteunen elkaar en wat is daarbij de meest logische ‘looproute’. Door deze uitbreiding kunnen we meegaan met de groeiende vraag vanuit de markt en het geïntegreerde karakter van Hemubo nog beter uitdragen. Hillen & Roosen bouwt de vleugel waarvan wij het ontwerp hebben gemaakt. De vleugel is vlak na de bouwvak in gebruik genomen en is nu officieel geopend!

Damsluisweg_2
Meer nieuws